NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/rechten-en-plichten/

Geprint op :
23 april 2019
04:32:54

U bent werkgroepleider binnen een FOM-project. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor de voortgang van de werkzaamheden binnen uw werkgroep. Dat houdt in dat u:

 • de hiërarchische chef bent van de werknemers in dienst van NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO (voorheen FOM) in uw werkgroep. U neemt hen aan en voert functioneringsgesprekken met hen. Voor oio's maakt u het opleidings- en begeleidingsplan. U draagt zorg voor de uitvoering daarvan. Alle informatie hierover vindt u onder Project en personeel.
 • budgethouder bent van de projecten in uw werkgroep. Bij uw taken als budgethouder hoort het beheer van de budgetten. U bent verantwoordelijk voor alle aanschaffingen ten laste van die budgetten. U kunt anderen, bijvoorbeeld een projectleider, machtigen voor een budget. Voor alle informatie over budgetbeheer, zie onder Project en budget. Voor informatie over apparatuur en matching, zie onder Project en apparatuur.
 • over onderzoeksresultaten uit uw werkgroep rapporteert, bijvoorbeeld in wetenschappelijke publicaties en via wetenschapscommunicatie, zie onder Nieuws aanmelden. Daarbij vermeldt u in de acknowledgements, zie onder Project en publicaties.
 • verantwoording aflegt over de projecten in uw werkgroep. Zo zult u jaarlijks - en soms vaker - om een wetenschappelijk verslag worden verzocht. Voor deze en andere verantwoordingszaken, zie onder Project en publicaties.
 • de toepassing van de verworven kennis stimuleert in bedrijven, de maatschappij en andere wetenschapsgebieden. Als daartoe aanleiding bestaat kunt u NWO-I verzoeken ter bescherming van verworven kennis octrooi aan te vragen, zie Project en octrooien.

  Een overzicht van alle universitaire werkgroepen en bijbehorende werkgroepleiders vindt u hier.

  Als u vragen hebt, kunt u terecht bij uw programmacoördinator. Wie dit is kunt u vinden in uw aanstellingsbrief waarin FOM (in sommige gevallen NWO-I) u heeft benoemd tot werkgroepleider. Deze brief heeft u ontvangen toen FOM of NWO-I u benoemde tot werkgroepleider. Van wijzigingen stelt NWO-I, voorheen het FOM-bureau, u schriftelijk op de hoogte.

  Voor specifieke vragen over personeelszaken en financiën kunt u terecht bij de betreffende afdelingen, zie hiervoor de lijst met medewerkers van NWO-I (voorheen FOM).