Print deze pagina

Ria Wemelsfelder over centralisatie van de salarisadministratie bij NWO-I

De afdeling P&O bij bureau NWO-I in Utrecht kan opgelucht adem halen. Het gestreefde doel is behaald: het tijdig centraliseren van de salarisadministratie, waardoor de eerste uitbetaling van de salarissen in 2018 aan alle NWO-I medewerkers kon worden gerealiseerd. "Dit was niet gelukt zonder de inzet van de medewerkers van de afdelingen Personeelszaken van de NWO-instituten ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON die op 1 januari met NWO-I zijn gefuseerd", vertelt Ria Wemelsfelder (hoofd salarisadministratie en personele informatievoorziening NWO-I).

 
Ria Wemelsfelder kwam in 1989 als medewerker salarisadministratie in dienst bij wat toen nog FOM was en kent de organisatie door en door. In 2011 werd ze hoofd van de afdeling Salarisadministratie en per 1 januari 2016 is haar functie gewijzigd naar hoofd salarisadministratie en personele informatievoorziening. "Omdat wij veel wetenschappers in dienst hebben met een grote verscheidenheid aan nationaliteiten, komen wij op de salarisadministratie alle mogelijk denkbare uitzonderingen tegen. Denk aan verschillende detacheringsafspraken, 30%-regelingen en diverse belastingverplichtingen. Never a dull moment op onze afdeling", zegt ze lachend. De fusie vormde bovenop het gewone werk, een extra uitdaging.

"In de zomer van 2017 kwam het finale fusievoorstel rond, en toen werd het definitief dat NWO-I er vanaf januari 2018 ongeveer duizend medewerkers bij zou krijgen. Wij kregen de opdracht om de gehele salarisadministratie te centraliseren vanuit NWO-I in Utrecht. Dat betekende een harmonisatie van vijf verschillende werkwijzen. Om dit proces in gang te zetten, zijn mijn collega's en ik vervolgens veelvuldig bij alle instituten langs geweest om kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en vooral hun werkwijze qua salarisadministratie in kaart te brengen", aldus Ria. Vervolgens is eind september de administratie van alle instituten in het systeem 'Beaufort' van NWO-I gezet en is er drie maanden lang een schaduwadministratie gedraaid. Ria: "Dit was heel bewerkelijk, maar wel noodzakelijk om mogelijke fouten te detecteren. Gelukkig verliep deze proefperiode naar tevredenheid en kon de centrale salarisadministratie van start. Wij zijn heel blij dat het gelukt is om in januari vanuit NWO-I voor het eerst salaris uit te betalen aan de medewerkers van de instituten ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON!"

Het inregelen van de salarissen had de afgelopen maanden de hoogste prioriteit, maar daarmee is het werk nog niet af. Er zijn nog wat zaken die in 2018 verder opgepakt en uitgewerkt moeten worden. Ook het goed informeren van de medewerkers heeft de volle aandacht. Ria laat weten dat alle medewerkers van NWO-I een toelichting bij de 1e salarisbetaling van januari 2018 hebben ontvangen. "Hierin leggen we onder andere uit welke effecten wettelijke wijzigingen, de pensioensituatie en de nieuwe uitvoeringsregelingen van NWO (UVR) hebben op het netto salaris. We doen hard ons best om alle medewerkers zo goed mogelijk te informeren. Bij vragen kunnen medewerkers in eerste instantie contact opnemen met hun eigen P&O-afdeling, maar medewerkers zijn ook zeer welkom om contact op te nemen met de afdeling P&O NWO-I in Utrecht."

Foto: Joost Weber

Confidental Infomation