Print deze pagina

Vragenlijst RI&E Bureau NWO-I 2022

De directie van NWO-I vindt het belangrijk dat alle medewerkers van het bureau hun werk veilig en zonder nadelige gevolgen voor hun gezondheid kunnen doen. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen om dit te bewerkstelligen voeren we een Risico-Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) uit. Voor de zomer is hiervoor een onderzoek gedaan naar de Psychosociale Arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenst gedrag) en is er een rondgang gedaan door het Nova Zembla-gebouw gemaakt om te zien of daar alles in orde is.

Om de RI&E compleet te krijgen zijn er een aantal onderwerpen die we alleen kunnen onderzoeken door vragen hierover aan medewerkers te stellen. We willen je daarom vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen. We verwachten dat dit ongeveer 5 minuten zal kosten. Aan het einde van ieder hoofdstuk bestaat de mogelijkheid om een toelichting te geven.

De definitieve RI&E zal beschikbaar zijn voor alle medewerkers van bureau NWO-I.

Anoniem

De vragenlijsten zijn anoniem, iedereen heeft dezelfde link. De antwoorden worden alleen door Sjoerd Wouda verwerkt. Hij verwerkt deze tot algemene bevindingen voor ons bureau. Eventuele herleidbaarheid tot personen door open toelichting-velden of een combinatie van specifieke kenmerken zal uit die bevindingen worden weggenomen.

Dank

Hoe meer medewerkers de vragenlijst invullen hoe beter wij de werkomgeving kunnen aanpassen op de dagelijkse praktijk. Je medewerking wordt daarom ook heel erg op prijs gesteld.

  Algemeen

   
  Hoe zie je jezelf?
  Ben je begonnen bij NWO-I in de afgelopen twee jaar?  

  Informatie en voorlichting

   
  Heb je informatie ontvangen over hoe je je thuiswerkplek ergonomisch kan inrichten?
  Heb je voorlichting gekregen over het instellen van je kantoorwerkplek?
  Heb je informatie gekregen over het uitvoeren van het werk?
  Ben je ingewerkt voor de apparatuur en software die je gebruikt?
  Heb je informatie gekregen over hoe je je werk veilig kan doen?
  Heb je informatie gekregen over het voorkomen van werkdruk en stress?
  Heb je informatie gekregen over het beleid t.a.v. ongewenst gedrag?
  Als je regelmatig op een andere locatie dan thuis of kantoor werkt, ben je dan bekend met de risico’s en maatregelen die op de andere locatie(s) voor jou van toepassing zijn?
  Ben je op de hoogte wie waarvoor verantwoordelijk is binnen de organisatie?
  Toelichting

  Ziekte/Verzuim

   
  Ben je op de hoogte van de regels m.b.t. verzuim?
  Worden de regels voor verzuimbegeleiding nageleefd?
  Toelichting

  Veiligheid

   
  Is het ontruimingssignaal goed hoorbaar op de werkplek op kantoor?
  Ben je op de hoogte van wat je moet doen als er een calamiteit op kantoor is?
  Worden medewerkers aangesproken door leidinggevenden als zij onveilig werken?
  Weet je wat de procedure is bij ongewenst gedrag?
  Wordt het voorkomen van ongewenst gedrag van tijd tot tijd besproken in het werkoverleg?
  Is arbeidsomstandigheden een onderwerp dat regelmatig wordt besproken het werkoverleg?
  Toelichting

  Werken

   
  Maak je gebruik van een werkplek op kantoor?
  Maak je gebruik van een thuiswerkplek?  
  Is het kantoor voldoende schoon?  
  Ben je tevreden over de temperatuur op de werkplek in het kantoor?  
  Ben je tevreden over de luchtkwaliteit op de werkplek in het kantoor?  
  Heb je last van tocht op de werkplek in het kantoor?  
  Ondervind je geluidsoverlast op de werkplek in het kantoor, en zo ja zou je bij de toelichting willen aangeven welke geluidsoverlast? (B.v. telefonerende of pratende collega’s, machines, galmende geluiden, meerdere antwoorden zijn mogelijk)
  Is het beeldscherm op kantoor goed leesbaar?
  Weet je hoe je de CO2-meter kan gebruiken?
  Toelichting
   

  Thuiswerkplek

   
  Heb je thuis de juiste apparatuur om goed te kunnen werken?  
  Is je thuiswerkplek ergonomisch ingericht?
  Kan je voldoende geconcentreerd werken?
  Heb je adequate verlichting?
  Toelichting
   

  Bewegen

   
  Wissel je op kantoor beeldschermwerk na maximaal twee uur af met andere werkzaamheden?
  Wissel je thuis beeldschermwerk na maximaal twee uur af met andere werkzaamheden?
  Wissel je op kantoor zittend werk regelmatig af? (Iedere 30 minuten)
  Wissel je thuis zittend werk regelmatig af? (Iedere 30 minuten)
  Neem je op kantoor dagelijks je pauzes op?  
  Neem je thuis dagelijks je pauzes op?
  Is er tussen vergaderingen voldoende tijd om op te staan van je werkplek?
  Toelichting
   

  Fitnessruimte 

  Deze vragen betreffen de pre-corona tijd.
  Maak je gebruik van de fitnessruimte?
  Ken je de regels voor de fitnessruimte?
  Worden de regels voor de fitnessruimte nageleefd?
  Toelichting
   

  Afspraken hybride werken

   
  Heb je afspraken gemaakt met je leidinggevende over hybride werken?  
  En zo ja zijn die schriftelijk vastgelegd?
  Heb je afspraken gemaakt met collega’s over hybride werken?
  En zo ja zijn die schriftelijk vastgelegd?
  Toelichting
   

  Privacybeleid NWO-I

  Confidental Infomation