Print deze pagina

Vragenlijst RI&E Bureau NWO-I 2022

De directie van NWO-I vindt het belangrijk dat alle medewerkers van het bureau hun werk veilig en zonder nadelige gevolgen voor hun gezondheid kunnen doen. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen om dit te bewerkstelligen voeren we een Risico-Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) uit. Voor de zomer is hiervoor een onderzoek gedaan naar de Psychosociale Arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenst gedrag) en is er een rondgang gedaan door het Nova Zembla-gebouw gemaakt om te zien of daar alles in orde is.

Om de RI&E compleet te krijgen zijn er een aantal onderwerpen die we alleen kunnen onderzoeken door vragen hierover aan medewerkers te stellen. We willen je daarom vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen. We verwachten dat dit ongeveer 5 minuten zal kosten. Aan het einde van ieder hoofdstuk bestaat de mogelijkheid om een toelichting te geven.

De definitieve RI&E zal beschikbaar zijn voor alle medewerkers van bureau NWO-I.

Anoniem

De vragenlijsten zijn anoniem, iedereen heeft dezelfde link. De antwoorden worden alleen door Sjoerd Wouda verwerkt. Hij verwerkt deze tot algemene bevindingen voor ons bureau. Eventuele herleidbaarheid tot personen door open toelichting-velden of een combinatie van specifieke kenmerken zal uit die bevindingen worden weggenomen.

Dank

Hoe meer medewerkers de vragenlijst invullen hoe beter wij de werkomgeving kunnen aanpassen op de dagelijkse praktijk. Je medewerking wordt daarom ook heel erg op prijs gesteld.

  Algemeen

   

   

  Hoe zie je jezelf?

   

   

  Ben je begonnen bij NSCR in de afgelopen twee jaar?

   

   

  Mijn groep is:

   

   

  Informatie en voorlichting

   

   

  Heb je informatie ontvangen over hoe je je thuiswerkplek ergonomisch kan inrichten?

   

   

  Heb je voorlichting gekregen over het instellen van je kantoorwerkplek?

   

   

  Heb je informatie gekregen over het uitvoeren van het werk?

   

   

  Ben je ingewerkt voor de apparatuur en software die je gebruikt?

   

   

  Heb je informatie gekregen over hoe je je werk veilig kan doen?

   

   

  Heb je informatie gekregen over het voorkomen van werkdruk en stress?

   

   

  Heb je informatie gekregen over het beleid t.a.v. ongewenst gedrag?

   

   

  Als je regelmatig op een andere locatie dan thuis of kantoor werkt, ben je dan bekend met de risico’s en maatregelen die op de andere locatie(s) voor jou van toepassing zijn?

   

   

  Ben je op de hoogte wie waarvoor verantwoordelijk is binnen de organisatie?

   

   

  Krijg je op tijd informatie over veranderingen in het werk?

   

   

  Toelichting

   

   

  Ziekte/Verzuim

   

   

  Ben je op de hoogte van de regels m.b.t. verzuim?

   

   

  Worden de regels voor verzuimbegeleiding nageleefd?

   

   

  Toelichting

   

   

  Veiligheid

   

   

  Is het ontruimingssignaal goed hoorbaar op de werkplek op kantoor?

   

   

  Ben je op de hoogte van wat je moet doen als er een calamiteit op kantoor is?

   

   

  Worden medewerkers aangesproken door leidinggevenden als zij onveilig werken?

   

   

  Is arbeidsomstandigheden een onderwerp dat regelmatig wordt besproken het werkoverleg?

   

   

  Toelichting

   

   

  Werkdruk

   

   

  Weet je welke werkzaamheden van je leidinggevende van je verwacht?

   

   

  Weet je wat je taken zijn?

   

   

  Weet je wat je leidinggevende van je verwacht?

   

   

  Weet je welke bevoegdheden bij je functie horen?

   

   

  Verwacht je in het komende jaar veranderingen in het werk waarvoor je nascholing nodig hebt?

   

   

  Werk je meer dan 50% van je werktijd onder tijdsdruk?

   

   

  Heb je meer dan vier keer per jaar pieken in het werk?

   

   

  Heb je de laatste drie maanden moeite om je op het werk te concentreren?

   

   

  Heb je over het algemeen plezier in je werk?

   

   

  Heb je voldoende afwisseling in je werk?

   

   

  Heb je voldoende invloed op deadlines?

   

   

  Heb je last van conflicterende taken? (wel verantwoordelijk maar niet bevoegd)?

   

   

  Heerst er tussen collega’s een prettige sfeer?

   

   

  Krijg je steun van collega’s?

   

   

  Word je door collega’s gewaardeerd in je werk?

   

   

  Word je door je leidinggevende gewaardeerd in je werk?

   

   

  Heb je een goede relatie met je leidinggevende?

   

   

  Krijg je van je leidinggevende te horen of je je werk goed doet?

   

   

  Krijg je regelmatig terugkoppeling over de resultaten van je werk?

   

   

  Heb je de laatste drie maanden voldoende tijd om om werktaken uit te voeren?

   

   

  Is het duidelijk op welke wijze besluiten bij NSCR tot stand komen?

   

   

  Toelichting

   

   

  Ongewenst gedrag

   

   

  Word je persoonlijk aangevallen of bedreigd op het werk? (verbaal geweld/pesten/agressie)

   

   

  Word je persoonlijk aangevallen door leveranciers/klanten/publiek vanwege het werk? (verbaal geweld, agressie, intimidatie)

   

   

  Heb je op het werk last van ongewenst (intiem) gedrag?

   

   

  Weet je wat de procedure is bij ongewenst gedrag?

   

   

  Wordt het voorkomen van ongewenst gedrag van tijd tot tijd besproken in het werkoverleg?

   

   

  Toelichting

   

   

  Werken

   

   

  Maak je gebruik van een werkplek op kantoor?

   

   

  Maak je gebruik van een thuiswerkplek?

   

   

  Kantoorwerkplek

   

   

  Is het kantoor voldoende schoon?

   

   

  Heb je last van hinderlijk geluid in het kantoor? *

   

   

  Ben je tevreden over de temperatuur op de werkplek in het kantoor? *

   

   

  Ben je tevreden over de luchtkwaliteit op de werkplek in het kantoor?

   

   

  Heb je last van tocht op de werkplek in het kantoor? *

   

   

  Ondervind je geluidsoverlast op de werkplek in het kantoor, en zo ja zou je bij de toelichting willen aangeven welke geluidsoverlast? (B.v. telefonerende of pratende collega’s, machines, galmende geluiden, meerdere antwoorden zijn mogelijk)

   

   

  Is het beeldscherm op kantoor goed leesbaar? *

   

   

  Kan je zelf veranderingen aanbrengen in de inrichting van je werkplek?

   

   

  Toelichting

  Vragen met * graag hier toelichten.

   

  Thuiswerkplek

   

   

  Heb je thuis de juiste apparatuur om goed te kunnen werken?

   

   

  Is je thuiswerkplek ergonomisch ingericht?

   

   

  Kan je voldoende geconcentreerd werken?

   

   

  Heb je adequate verlichting?

   

   

  Toelichting

   

   

  Gezondheid

   

   

  Kan je zonder overleg terecht bij een bedrijfsarts?

   

   

  Wissel je op kantoor beeldschermwerk na maximaal twee uur af met andere werkzaamheden?

   

   

  Wissel je thuis beeldschermwerk na maximaal twee uur af met andere werkzaamheden?

   

   

  Wissel je op kantoor zittend werk regelmatig af? (Iedere 30 minuten)

   

   

  Wissel je thuis zittend werk regelmatig af? (Iedere 30 minuten)

   

   

  Neem je op kantoor dagelijks je pauzes op?

   

   

  Neem je thuis dagelijks je pauzes op?

   

   

  Is er tussen vergaderingen voldoende tijd om op te staan van je werkplek?

   

   

  Toelichting

   

   

  Afspraken hybride werken

   

   

  Heb je afspraken gemaakt met je leidinggevende over hybride werken?

   

   

  En zo ja zijn die schriftelijk vastgelegd?

   

   

  Heb je afspraken gemaakt met collega’s over hybride werken?

   

   

  En zo ja zijn die schriftelijk vastgelegd?

   

   

  Toelichting

   

   

  Privacybeleid NWO-I

  Confidental Infomation