Print deze pagina

Informatie voor sollicitanten

Inzicht voor sollicitanten in NWO-I arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Je hebt interesse in een vacature bij een van de NWO-I instituten of bureau NWO-I. Als je sollicitatie succesvol is, treedt je in dienst bij de stichting NWO-I, voluit de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten. NWO-I hanteert een sollicitatiecode.

Arbeidsvoorwaarden voor werknemers van NWO-I

Deze zijn geregeld in de Cao-onderzoeksinstellingen en in de NWO-uitvoeringsregelingen. Enkele hoofdpunten:

 • Naast het in de advertentie vermelde maandsalaris ontvang je een vakantietoeslag van 8 procent en een eindejaarsuitkering van 8,33 procent.
 • Bij een fulltime dienstverband werk je 40 uur per week en heb je aanspraak op ruim 42 verlofdagen per jaar, die je deels kunt laten uitbetalen. Daarnaast bestaan er meerdere specifieke verlofvormen die (gedeeltelijk) doorbetaald worden.
 • NWO-I kent de AVOM-regeling waarmee je zelf een aantal arbeidsvoorwaarden kunt vormgeven.
 • NWO-I kent (onder bepaalde voorwaarden) vergoedingen voor verhuiskosten en ondersteunt buitenlandse medewerkers bij het aanvragen van visa.
 • NWO-I-werknemers, met uitzondering van hen die financiering ontvangen uit een Europese beurs, bouwen pensioenaanspraken op bij het pensioenfonds voor de overheid en het onderwijs ABP.

Aandacht voor de arbeidsomstandigheden van NWO-I werknemers

 • NWO-I stimuleert de continue ontwikkeling van werknemers en geeft ruimhartige vergoedingen voor opleidingen die werknemers in verband met hun werkzaamheden of carrière volgen. De NWO-I instituten hebben elk een eigen gestructureerd doctoraatsprogramma dat wordt aangeboden in samenwerking met de universiteiten waar de promotie plaatsvindt. Een beschrijving van het programma (begeleiding en supervisie procedure) is op te vragen bij het betreffende instituut.
  NWO-I heeft een speciaal opleidingsprogramma voor promovendi. Postdocs kunnen daaraan ook deelnemen.
 • NWO-I neemt haar verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en welzijn van haar medewerkers heel serieus en ziet het als een gezamenlijke taak van werkgever én werknemer om te zorgen voor veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek.
 • NWO-I wil een organisatie zijn waar iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en het beste uit zichzelf en uit de samenwerking met anderen kan halen. We streven naar een diverse organisatie met een inclusieve cultuur waar iedereen gelijkwaardig is, ongeacht culturele, etnische of religieuze achtergrond, geslacht, seksuele oriëntatie, gezondheid en leeftijd.
 • NWO-I vindt dat mensen respect moeten hebben voor elkaars persoonlijke grenzen. Daarbij streeft zij naar een werkomgeving waarin medewerkers zich veilig voelen. NWO-I duldt in de werkrelatie geen enkele vorm van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie.

Webpagina’s met instituutspecifieke informatie

Voor de instituten is aanvullende informatie beschikbaar op de volgende pagina’s:
AMOLF: https://amolf.nl/work-at
ARCNL: https://arcnl.nl/working-at-arcnl
ASTRON: http://www.werkenbijastron.nl/werken-bij-astron/
CWI: https://www.cwi.nl/jobs
DIFFER: https://www.differ.nl/working-at
Nikhef: https://www.nikhef.nl/jobs/werken-bij-nikhef/
NIOZ: https://www.workingatnioz.com
NSCR: https://nscr.nl/over-nscr/
SRON: https://werkenbijsron.nl/

Confidental Infomation