Print deze pagina

Algemene informatie

Hier vind je informatie over de honoreringsbrief, de stand van zaken rondom je budget, het wijzigen van je begroting en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk.

Honoreringsbrief

Als NWO-I een aanvraag in jouw werkgroep honoreert, krijg je een honoreringsbrief. Daarin staat vermeld hoeveel en welke middelen je krijgt (personeelsformatie, materieel budget en/of investeringsbudget) en voor welke periode. Onder Budgetten is beschreven wat je waaruit betaalt. In de brief is het werkordernummer voor materieel budget en (eventueel) investeringsbudget vermeld. Daarop vindt het administratief beheer plaats. Alle stukken, zoals bestellingen en facturen, moeten voorzien zijn van het werkordernummer en van de handtekening van jou als budgethouder of je gemachtigde. Zie Budgetverantwoordelijkheid voor informatie over het delegeren van deze verantwoordelijkheid.

In de honoreringsbrief zijn voorwaarden opgenomen over verslaglegging, bestuurlijke inpassing, afsluitingsprocedure, kennisbescherming, instellen gebruikerscommissie en acknowledgement. Dit laatste kun je vinden onder Publicaties.

Als je het project uitvoert aan een universiteit geldt het volgende. De universiteit dient alle infrastructurele kosten die verbonden zijn aan een FOM-/NWO-I-project voor haar rekening te nemen. Onder deze kosten vallen centrale en decentrale niet-wetenschappelijke ondersteuning, materiële lasten en infrastructurele voorzieningen in de sfeer van het wetenschappelijk onderzoek. Zie ook onder Budgetten. De universiteit krijgt hiervoor uit de eerste geldstroom een bedrag toegewezen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De universiteiten dienen deze vergoeding ter beschikking te stellen voor de ondersteuning van projectmedewerkers van NWO-I.

Stand van zaken

De afdeling Financiën NWO-I kan op aanvraag overzichten aanleveren. Daarnaast kan je administrateur in het financieel systeem de financiële status van de projecten onder jouw verantwoordelijkheid bekijken. Zo blijf je via je administrateur op de hoogte van de actuele financiële stand van zaken van de projecten onder jouw verantwoordelijkheid.

Je kunt je tot je administrateur richten als je dringend behoefte hebt aan informatie. In tweede instantie kun je je richten tot de afdeling Financiën NWO-I. Overigens is elk financieel overzicht net zo actueel als er relevante gegevens bij de administratie zijn aangeleverd.

Begroting wijzigen

Het is mogelijk de begroting tussentijds te wijzigen. Wanneer je dat overweegt, neem dan altijd eerst contact op met je contactpersoon. Deze mag kleine wijzigingen zelf toestaan. Bij grotere ingrepen is toestemming van de voorzitter van MT NWO-I of zelfs van het Stichtingsbestuur van NWO-I nodig.

Een wijziging van het budget is in principe bespreekbaar in de volgende gevallen:

  • omwisseling van een oio-positie in een postdoc-positie of andersom;
  • het aanstellen van een gast voor korte tijd, mits er vacatureruimte is;
  • calamiteiten;
  • tijdelijke overbezetting van de formatie, mits je de noodzaak daarvan overtuigend kunt aantonen;
  • gebruiken van materieel budget voor personeelskosten;
  • gebruiken van formatieruimte voor aanschaffingen. 

WBSO

Voor meer informatie over de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, verwijzen wij je graag naar de website van de RVO.

Confidental Infomation