Print deze pagina

Apparatuur

Eigendomsrecht

NWO-I is eigenaar van goederen die betaald zijn met NWO-geld. Voor onderhoud van apparatuur, verplaatsing daarvan en dergelijke stelt NWO-I buiten de projectgelden geen middelen ter beschikking.
Ook als het NWO-I-project is afgesloten, kunnen jij als (voormalig) werkgroepleider of de desbetreffende faculteit tot nader order over de goederen blijven beschikken. NWO-I behoudt zich wel het recht voor om deze goederen elders in te zetten in verband met andere onderzoeksactiviteiten.
Je kunt goederen met een oorspronkelijke aanschafwaarde van k€ 50 of hoger alleen verkopen als je vooraf expliciete toestemming van NWO-I hebt verkregen. Bij de beslissing rondom de toestemming zal NWO-I ook de bestemming van de opbrengsten betrekken.
Alle verkopen en desinvesteringen, zoals sloop en dergelijke, dien je te melden aan de afdeling Financiën NWO-I.

Middelgrote investeringen/matching

Van middelgrote investeringen is sprake bij een budgettoewijzing van minimaal k€ 110 voor duurzame goederen zoals apparatuur. NWO-I en jouw onderzoeksinstelling financieren een middelgrote investering gezamenlijk. Het aandeel van NWO-I daarin is maximaal 75 procent. In je aanvraag moet je expliciet vermelden welk deel de universiteit en welk deel NWO-I bekostigt. De 'eigen bijdrage' van de universiteit moet na uitvoering verifieerbaar zijn. De bijdrage van NWO-I kun je uitsluitend inzetten voor aanschaffingen. De universitaire matchingsbijdrage in natura kan bestaan uit zelf te betalen kosten van apparaten, onderdelen en materialen. Ook de tegenwaarde van initiële personeelskosten voor de bouw van de experimentele opstelling/faciliteit en bouwkundige voorzieningen, randapparatuur en besturingshardware en -software daarvoor kunnen onder matching vallen.

Zie ook Budget voor het aanschaffen van apparatuur.

Confidental Infomation