Print deze pagina

Publicaties

Deze pagina is bedoeld voor onderzoekers die financiering hebben ontvangen van FOM in een project of programma dat voor 1 januari 2017 is gehonoreerd.

Sinds 1 januari 2017 krijgen gehonoreerde projecten in de natuurkunde, inclusief de NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes (IPP) financiering vanuit het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Voor de juiste manier van verantwoording verwijzen wij naar de website van NWO.

Als werkgroepleider doe je onderzoek waarvoor je financiering hebt gekregen vanuit FOM. Op deze pagina staan instructies over de wijze waarop je in publicaties de financier dient op te nemen (acknowledgements), het aanleveren van input voor het outputoverzicht en over de beleidslijn open access.

Verantwoording en gebruik NWO-logo

Acknowledgement: financiering vóór 1 januari 2017 

Onderstaande informatie is van toepassing op onderzoekers die financiering kregen voor een  FOM-project of -programma dat voor 1 januari 2017 is gehonoreerd.

Als je FOM-onderzoek leidt tot een publicatie (artikelen, rapporten, proefschriften, conferentiebijdragen en dergelijke) verzoeken wij je in de betreffende publicatie(s) als acknowledgement (verantwoording) de onderstaande Nederlandstalige of Engelstalige formulering op te nemen: 
Dit werk maakt deel uit van het onderzoekprogramma van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), die deel uitmaakt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
This work is part of the research programme of the Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM), which is part of the Dutch Research Council (NWO)

Bij je acknowledgement hoort het NWO-logo.

Indien er sprake is van een FOM Industrial Partnership Programme: 
* Dit werk maakt deel uit van een Industrial Partnership Programme van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), die deel uitmaakt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
* This work is part of an Industrial Partnership Programme of the Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM), which is part of the Dutch Research Council (NWO).

Bij je acknowledgement hoort het NWO-logo.

Acknowledgement: financiering vanaf 1 januari 2017 

Vanaf 1 januari 2017 krijgen gehonoreerde projecten in de natuurkunde, inclusief de NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes (IPP), financiering vanuit het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Voor de juiste manier van verantwoording verwijzen wij je naar de NWO-website.

Onderzoeksnieuws 

Heb je interessant onderzoeksnieuws, zoals aankomende publicaties, evenementen of prijzen, of heb je contact gehad met de media over je onderzoek, dan vragen wij je contact op te nemen met de afdeling Communicatie van het ENW-domein (Natuurkunde).

Input aanleveren outputoverzicht

Jaarlijks vraagt NWO-I je om een overzicht van alle publicaties, proefschriften, voordrachten op uitnodiging, conferentiebijdragen, octrooien en vakpublicaties in jouw groep op te stellen. Dit is het outputoverzicht. Het betreft alleen het werk dat door FOM gefinancierd is. Het gaat bijvoorbeeld om projecten in het kader van de NWO Natuurkunde Vrije programma's, NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes of de NWO Natuurkunde Projectruimte. NWO-I neemt het outputoverzicht op in het voortgangsverslag van het betreffende programma.

Richtlijnen voor het indienen van de output ontvang je aan het einde van het verslagjaar. 

Confidental Infomation