Print deze pagina

Verzekeringen

WA-verzekering

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij NWO-I aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die werknemers toebrengen aan eigendommen van derden. Voor deze gevallen heeft NWO-I een WA-verzekering. Die verzekering is van toepassing op alle werknemers met wie NWO-I een arbeidsovereenkomst heeft gesloten. Ook alle personen die in opdracht van NWO-I werkzaamheden uitvoeren, vallen onder deze WA-verzekering. Zelfstandigen vallen niet onder de WA-verzekering.
De maximaal verzekerde waarde bedraagt € 4.537.802 per gebeurtenis.

Contactpersonen: Sije Berkulo en Marja Knoop

Collectieve ongevallenverzekering

Heeft een medewerker geen arbeidsovereenkomst of een andere overeenkomst met NWO-I, dan beschouwt NWO-I hem of haar als gast. Overkomt hem of haar een gebeurtenis waarbij NWO-I aansprakelijk kan worden gesteld, dan heeft NWO-I daarvoor een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Ook bezoekers die zich in het kader van een excursie op een terrein van NWO-I bevinden, vallen onder die verzekering. Deze verzekering is alleen van toepassing als je  de gast en de bezoekers van tevoren bij de afdeling P&O NWO-I hebt aangemeld.

Ook heeft NWO-I een ongevallenverzekering voor buitenlandse gasten, studenten, gewetensbezwaarden en onbezoldigde stagiairs.

Contactpersoon: Lydia van der Vlist

Reisverzekering

Maakt de medewerker een dienstreis in binnen- of buitenland, dan zijn ook daar verzekeringen van kracht om toegebrachte schade door derden financieel veilig te stellen, Zie ook UVR-2.

Voor alle NWO-I-medewerkers heeft NWO-I een doorlopende reisverzekering afgesloten. Hierin is dekking opgenomen van schade, diefstal, ongeval en dergelijke. Zie Project en personeel

Contactpersoon: Lydia van der Vlist

Verzekering apparatuur

NWO-I heeft een verzekering afgesloten tegen brand-, inbraak-, storm- en waterschade.

NWO-I neemt alle met NWO-I-middelen aangeschafte goederen in deze verzekering op. Als NWO-I medefinancier is van apparatuur, dan is NWO-I naar verhouding verzekerd. De verhouding van medefinanciering tussen de NWO-I-bijdrage en de totale waarde is gelijk aan de verhouding waarin NWO-I verzekerd is tegen brand, inbraak, storm en waterschade met betrekking tot dat apparaat. Uit je administratie moet je kunnen aantonen dat NWO-I de betreffende apparatuur heeft (mede)gefinancierd.

Schade dien je binnen 24 uur te melden bij de afdeling Financiën NWO-I. Je kunt alleen diefstal claimen als er sporen van braak (inbraak en/of uitbraak) zijn.

Contactpersoon: Marja Knoop

Transportverzekering

Als je apparatuur van NWO-I wilt vervoeren, kun je dit transport via NWO-I verzekeren. Je dient dit aan de afdeling Financiën NWO-I te melden. Je geeft de waarde op van de te transporteren goederen, inclusief wijze en tijdsduur van transport, zodat dit transport via onze polis is gedekt. Alleen aangemelde transporten zijn verzekerd. Hiervoor is het formulier Opgave transportverzekering te gebruiken.

Contactpersoon: Stephanie van Alphenaar

Confidental Infomation