Print deze pagina

Arbeidsvoorwaarden personeel NWO-I

Hier vind je informatie over arbeidsvoorwaarden, studiefaciliteiten voor personeelsleden NWO-I en vergoedingen van drukkosten proefschriften, reiskosten voor binnenlandse dienstreizen en voor uit het buitenland afkomstige postdocs. Zie het tabblad Medewerkers NWO-I om alle formulieren rondom declaraties en tegemoetkomingen te downloaden.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van NWO-I zijn vastgelegd in de Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) en in de Uitvoeringsregelingen (UVR). De actuele arbeidsvoorwaarden zijn te vinden onder Personeelsinformatie. Twijfel je of je medewerker een regeling juist interpreteert of doen zich bijzondere omstandigheden voor waarin de regeling niet voorziet, dan is het belangrijk tijdig vooraf met de afdeling P&O NWO-I te overleggen.

Salaristabellen

De salaristabellen vind je in bijlage 1 van de cao.

Studiefaciliteiten

NWO-I kent een studiekostenvergoeding, opgenomen in UVR-4 Studiefaciliteiten.  Je vindt de formulieren voor het aanvragen en declareren van tegemoetkoming in studiekosten onder Formulieren. Jij moet de formulieren 'Aanvraag tegemoetkoming studiekosten', 'Tegemoetkoming drukkosten proefschrift', 'Autokostendeclaratie' en 'Declaratie studiekosten' voor akkoord ondertekenen. Voor oio's geldt UVR-8.

Vergoeding drukkosten proefschrift

In UVR 8.7 Tegemoetkoming drukkosten is geregeld dat de werknemer, die binnen NWO-I aan een onderzoek werkt dat tot een promotie zal leiden, recht heeft op een vergoeding. De kosten komen ten laste van het personeelsbudget van de werkgroep. Wil de werknemer op deze regeling een beroep doen, dan dient hij of zij daartoe een formulier Aanvraag tegemoetkoming drukkosten proefschrift in te vullen. Jij dient dit formulier voor akkoord te ondertekenen. Uitgebreide informatie is te vinden op de pagina Werk en carrière.

Binnenlandse dienstreis

De gehele regeling vind je in UVR 2.
Dienstreizen maak je per openbaar vervoer. De kosten ervan worden vergoed op basis van tarieven van de voordeligste wijze van openbaar vervoer. Voor de trein geldt een vergoeding gelijk aan het tarief tweede klas. Wanneer je door een zelf gefinancierde kortingskaart of een zelf gefinancierd abonnement aanspraak hebt op korting krijg je per dienstreis de betaalde, gekorte prijs vergoed. Eén keer per kalenderjaar wordt op declaratiebasis de totaal gerealiseerde korting aan uitbetaald tot een maximum van € 60,00. Indien je herhaaldelijk dienstreizen met dezelfde bestemming gaat maken, dien je gebruik te maken van een abonnementskaart, trajectkaart of soortgelijk vervoerbewijs indien dit voordeliger is. In dit geval vergoedt NWO-I een bedrag gelijk aan de kosten van dit vervoersbewijs.

Het formulier 'Autokostendeclaratie' vind je hier.

Autokosten

Indien met expliciete toestemming van NWO-I met de auto wordt gereisd is de hoogte van de kilometervergoeding € 0,28. Indien zonder expliciete toestemming van NWO-I met de auto wordt gereisd, dan verstrekt NWO-I een kilometervergoeding van € 0,17 per kilometer. Voor niet-NWO-I-medewerkers geldt een vergoeding van € 0,19/km.

Andere reiskosten

Noodzakelijk te maken taxikosten worden vergoed. Indien mogelijk dien je gebruik te maken van een goedkoop alternatief zoals de ov-taxi of zonetaxi.

Aantoonbare in redelijkheid te maken extra reiskosten (bijvoorbeeld kosten van fietsenstalling, green wheels, een ov-fiets of elektrische NS-scooter) kunnen tegen overlegging van bewijsstukken worden vergoed. Parkeerkosten worden niet vergoed. Alleen bij vervoer van grote apparatuur en materialen komen parkeerkosten voor vergoeding in aanmerking. Hiervoor moet je vooraf toestemming hebben en een transportverzekering afsluiten.

Hoe declareer ik mijn binnenlandse dienstreis?

Bij de reisdeclaratie moet je alle bewijsstukken overleggen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd. Wij verzoeken je de (onkosten)declaraties binnen twee maanden in te dienen. Overschrijding van de termijn heeft tot gevolg dat het recht op vergoeding komt te vervallen. De formulieren dien je te voorzien van een Werkorder en een handtekening van de werkgroepleider. Je kunt de formulieren opsturen naar Financiën NWO-I.

Via Formulieren kun je kosten declareren.

  • Voor de uitbetaling van reiskosten per openbaar vervoer dien je originele vervoersbewijzen bij te voegen.
  • Voor de overige kosten dien je je originele bonnen mee te sturen.
  • Voor het onbelast vergoeden van een dienstreis met ov-chipkaart dien je een uitdraai van de gemaakte reis bij te voegen. Bij het ontbreken van een bewijsstuk kan evenwel voor een afgelegd traject een kilometervergoeding plaatsvinden gebaseerd op € 0,17 cent per kilometer.
  • Voor de uitbetaling van de autokosten dien je het formulier Autokostendeclaratie in te vullen.

Vergoeding voor uit het buitenland afkomstige werknemers

NWO-I kent de 'fiscale faciliteit'. Volgens deze fiscale regeling kunnen werkgevers forfaitair een belastingvrije maandelijkse toelage verstrekken aan specifieke categorieën van in het buitenland geworven personeel. De Belastingdienst moet hiervoor toestemming geven. De vergoeding is een tegemoetkoming in de extra onkosten. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Zie voor meer informatie de pagina Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

Confidental Infomation