Print deze pagina

Ontheffing kennisembargo vakgebieden

Onderzoekers die werkzaam zullen zijn in zogenaamde proliferatiegevoelige vakgebieden moeten een schriftelijk verzoek voor ontheffing bij het Ministerie van OCW indienen. Zonder ontheffing kan NWO-I geen arbeidsovereenkomst met betrokkenen aangaan.
Ook gasten (visiting scientists) binnen die vakgebieden dienen over een ontheffing te beschikken. Een en ander vloeit voort uit de sanctieregeling Noord-Korea 2007.

Hier vind je meer informatie.

De vakgebieden die in de sanctieregeling als proliferatiegevoelig zijn aangemerkt, betreffen onderstaande afstudeerrichtingen en onderzoeksgroepen, benoemd per universiteit. Deze lijst kan in de toekomst verder worden uitgebreid.

Technische Universiteit Delft - Faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek

 • Experimental and theoretical research in hypersonic aerodynamics
 • Re-entry technology
 • Control systems for guidance navigation
 • Launching and payload structures
  Faculteit Technische Natuurwetenschappen:
 • Physics of nuclear reactors
 • Specialised knowledge about the design and operation of the reactor hall of the HOR research reactor
  Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Materiaalwetenschappen:
 • Microturbine technology
 • Use of materials at extreme high temperatures
  Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica:
 • Radar-based missile guidance

Studentenprojecten waarbinnen rakettechnologie wordt bestudeerd, waaronder het studentenproject DARE – Stratos

Universiteit Twente

 • Nonlinear material modelling, algorithm development and nonlinear analysis and optimization of structures and processes
 • Predictive analysis of engineered systems described by nonlinear material behavior
 • Analysis, design and optimization of complex systems and precision mechanisms

Rijksuniversiteit Groningen

 • Experimental and theorethical research on materials engineering

Technische Universiteit Eindhoven

 • Technisch materiaalonderzoek
 • Aluminium structuren
 • Studentenprojecten waarbinnen rakettechnologie wordt bestudeerd, zoals het studentenproject PR3Space.

Indien je in een van deze vakgebieden een arbeidsovereenkomst aan wilt gaan of een gastonderzoeker wilt uitnodigen, is een ontheffing kennisembargo vereist en word je verzocht vooraf contact op te nemen met de afdeling P&O NWO-I.

Confidental Infomation