Print deze pagina

Salarisverhoging en bevordering

Salarisverhoging

De NWO-I-werknemer ontvangt bij goed functioneren na een jaar een verhoging van een periodiek. Dit gaat in per de eerste van de maand waarin de werknemer is aangesteld. Voor oio's geldt hetzelfde. Oio's vallen in een aparte salarisschaal. In bijzondere gevallen kan de verhoging meer dan één periodiek bedragen. Dit geldt niet voor oio's.

Bevordering

NWO-I bepaalt de salarisschaal die voor de werknemer geldt. Hierbij worden de aard en het niveau van zijn of haar functie meegenomen (functiewaardering).

Sommige werknemers voldoen nog niet geheel aan de functie-eisen. Zij zullen nog niet in de eindschaal vallen, maar in een lagere schaal. Bevordering naar de eindschaal is mogelijk als de werknemer geheel aan de functie-eisen voldoet. Voorstellen voor bevordering dien je via (of met instemming van) de personeelsdienst van de betrokken universiteit aan het hoofd P&O NWO-I voor te leggen. Voordat NWO-I daarover een besluit neemt, kan NWO-I advies inwinnen.

Salaristabellen

De salaristabellen vind je in bijlage 1 van de cao.

Confidental Infomation