Print deze pagina

Verlof- en ziekteregistratie

Hier vindt u informatie over verlof- en ziekteregistratie.

Ziekteregistratie

De werknemer dient zich bij u ziek dan wel hersteld te melden. De precieze procedures zijn te vinden op de pagina Werk en ziekte. U als leidinggevende houdt contact met de zieke medewerker.

Verlofregistratie

Voor NWO-I-werknemers in de universitaire werkgroepen (BUW) houdt de afdeling P&O NWO-I geen directe verlofregistratie bij. De lokale personeelsdienst, de secretaresse van de vakgroep, of de beheerder van de betreffende universiteit houdt in overleg met u de verlofregistratie bij. NWO-I vraagt alle werknemers in universitaire werkgroepen om hun verlofopnames via de personeelsportal NWO-I People aan NWO-I door te geven.. De afdeling P&O NWO-I registreert de verlofopname op basis van die opgaven. Hierbij kan verificatie door u aan de orde zijn. 

Voor de precieze voorwaarden en regels verwijst NWO-I u naar de hoofdstuk 5 van de Cao en naar UR-2 Arbeidsduur, werktijden en verlof.

De NWO-instituten en het bureau NWO-I houden zelf de verlofregistratie bij.