Print deze pagina

Verlof- en ziekteregistratie

Hier vind je informatie over verlof- en ziekteregistratie.

Ziekteregistratie

De werknemer dient zich bij jou ziek, dan wel hersteld te melden. De precieze procedures zijn te vinden op de pagina Werk en ziekte. Jij als leidinggevende houdt contact met de zieke medewerker.

Verlofregistratie

Voor NWO-I-werknemers in de universitaire werkgroepen (BUW) houdt de afdeling P&O NWO-I geen directe verlofregistratie bij. De lokale personeelsdienst, de secretaresse van de vakgroep of de beheerder van de betreffende universiteit houdt in overleg met jou de verlofregistratie bij. NWO-I vraagt alle werknemers in universitaire werkgroepen hun verlofopnames via de personeelsportal NWO-I People aan NWO-I door te geven. De afdeling P&O NWO-I registreert de verlofopname op basis van die opgaven. Hierbij kan verificatie door jou aan de orde zijn. 

Voor de precieze voorwaarden en regels verwijst NWO-I naar hoofdstuk 5 van de cao en naar UR-2 Arbeidsduur, werktijden en verlof.

De NWO-instituten en bureau NWO-I houden zelf de verlofregistratie bij.

Confidental Infomation