Print deze pagina

Werving van personeel

Op deze webpagina vindt u informatie over het werven van personeel via deze website en via advertenties.

Voor iedere NWO-I-positie moet u een vacaturemelding op de website van NWO-I plaatsen. Alleen als u voor een positie al een kandidaat heeft, hoeft dit niet. U meldt een vacature aan op het moment dat u de werving ervoor wilt starten.

NWO-I werft voor wetenschappelijke functies internationaal (met een accent op Europa); voor deze posities stelt u daarom een Engelstalige tekst op. Voor overige posities (technisch en ondersteunend personeel) stelt u een Nederlandstalige of Engelstalige tekst op. Via het formulier op deze website kunt u uw vacature aanmelden.

De afdeling P&O NWO-I draagt zorg voor plaatsing op de website van NWO-I. NWO-I plaatst wetenschappelijke vacatures op de websites van Academic Transfer en Academic Positions. Na ongeveer een week staat de vacature op de websites. Als u de vacature heeft vervuld, dient u contact op te nemen met de afdeling P&O NWO-I. NWO-I kan de advertentie dan tijdig van de website verwijderen.

NWO-I plaatst een vacature zes weken op de website. Aan het eind van deze zes weken neemt NWO-I per e-mail contact met u op om te toetsen of de vacature verwijderd kan worden. Op uw verzoek blijft een vacature nog eens zes weken geplaatst. Zodra een vacature vervuld is, verwijdert NWO-I deze uiteraard.

Na maximaal drie maanden verwijdert NWO-I een vacature. De afdeling P&O NWO-I neemt hierover per e-mail contact met u op. Ook als de vacature op dat moment nog niet is vervuld, verwijdert NWO-I de vacature in principe van de website. In dit geval zult u een plan moeten opmaken voor de voortzetting van de werving via andere kanalen. Dit kan in overleg met de afdeling P&O NWO-I.

Aan deze procedure zijn geen kosten verbonden.