Print deze pagina

Werving van personeel

Op deze webpagina vind je informatie over het werven van personeel via deze website en via advertenties.

Voor iedere NWO-I-positie moet je een vacaturemelding op de website van NWO-I plaatsen. Alleen als je voor een positie al een kandidaat hebt, hoeft dit niet. Je meldt een vacature aan op het moment dat je de werving ervoor wilt starten.

NWO-I werft voor wetenschappelijke functies internationaal (met een accent op Europa); voor deze posities stel je daarom een Engelstalige tekst op. Voor overige posities (technisch en ondersteunend personeel) stel je een Nederlandstalige of Engelstalige tekst op. Via het formulier op deze website kunt je je vacature aanmelden.

De afdeling P&O NWO-I draagt zorg voor plaatsing op de website van NWO-I. NWO-I plaatst wetenschappelijke vacatures op de websites van Academic Transfer en Academic Positions. Na ongeveer een week staat de vacature op de websites. Wanneer de vacature is vervuld, dien je contact op te nemen met de afdeling P&O NWO-I. NWO-I kan de advertentie dan tijdig van de website verwijderen.

NWO-I plaatst een vacature gedurende zes weken op de website. Aan het eind van deze zes weken neemt NWO-I per e-mail contact op om te toetsen of de vacature verwijderd kan worden. Op jouw verzoek blijft een vacature nog eens zes weken geplaatst. Zodra een vacature vervuld is, verwijdert NWO-I deze uiteraard.

Na maximaal drie maanden verwijdert NWO-I de vacature. De afdeling P&O NWO-I neemt hierover per e-mail contact op. Ook als de vacature op dat moment nog niet is vervuld, verwijdert NWO-I de vacature in principe van de website. In dit geval zul je een plan moeten maken voor de voortzetting van de werving via andere kanalen. Dit kan in overleg met de afdeling P&O NWO-I.

Aan deze procedure zijn geen kosten verbonden.

Confidental Infomation