Print deze pagina

Projectvragen

Vragen

In de lijst met medewerkers van bureau NWO-I kunt u vinden bij wie u met uw specifieke vraag terecht kunt.

Klachten

Met vragen en opmerkingen over onder meer lopende projecten kunt u terecht bij de verantwoordelijke contactpersoon. 

Klachten, opmerkingen en suggesties over concrete beheerszaken kunt u rechtstreeks doorgeven aan de hoofden van de betreffende afdelingen. 
Afdeling Strategische Ondersteuning, Michiel van den Hout.
Afdeling P&O NWO-I, Liz Schilt.
Afdeling Financiën NWO-I, Jeroen Duyster.