Print deze pagina

Projectvragen

Vragen

In de lijst met medewerkers van bureau NWO-I kun je vinden bij wie je met je specifieke vraag terecht kunt.

Klachten

Met vragen en opmerkingen over onder meer lopende projecten kun je terecht bij de verantwoordelijke contactpersoon. 

Klachten, opmerkingen en suggesties over concrete beheerszaken kun je rechtstreeks doorgeven aan de hoofden van de betreffende afdelingen. 
Strategische Ondersteuning: Peter Spijker
P&O NWO-I: Henk Tamsma
Financiën NWO-I: Peter van den Brakel

Confidental Infomation