Print deze pagina

Algemene informatie

In dit webonderdeel vind je als werkgroepleider alle informatie om je projecten en werkgroepen te beheren: je rechten en plichten als werkgroepleider, nieuwsvoorziening en het reglement bezwaarschriftenprocedure.

Rechten en plichten

Je bent werkgroepleider binnen een NWO-I-project. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor de voortgang van de werkzaamheden binnen jouw werkgroep. Dat houdt in dat je:

  • De hiërarchische chef bent van de werknemers in dienst van NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO in je werkgroep. Je neemt hen aan en voert functioneringsgesprekken met hen. Voor oio's maak je het opleidings- en begeleidingsplan. Je draagt zorg voor de uitvoering daarvan. Alle informatie hierover vindt je onder Personeel.
  • Budgethouder bent van de projecten in jouw werkgroep. Bij je taken als budgethouder hoort het beheer van de budgetten. Je bent verantwoordelijk voor alle aanschaffingen ten laste van die budgetten. Je kunt anderen, bijvoorbeeld een projectleider, machtigen voor een budget. Voor alle informatie over budgetbeheer, zie onder Project en budget. Voor informatie over apparatuur en matching, zie onder Apparatuur.
  • Over onderzoeksresultaten uit je werkgroep rapporteert, bijvoorbeeld in wetenschappelijke publicaties en via wetenschapscommunicatie: daarvoor kunt je terecht bij de afdeling Communicatie van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Daarbij vermeld je NWO in de acknowledgements, zie onder Publicaties.
  • verantwoording aflegt over de projecten in je werkgroep. Zo zal je jaarlijks - en soms vaker - om een wetenschappelijk verslag worden verzocht. Voor deze en andere verantwoordingszaken, zie onder Publicaties.
  • De toepassing van de verworven kennis stimuleert in bedrijven, de maatschappij en andere wetenschapsgebieden. Als daartoe aanleiding bestaat kun je NWO-I verzoeken ter bescherming van verworven kennis octrooi aan te vragen, zie Octrooien.

Bij vragen kun je terecht bij je contactpersoon. Wie dit is kun je vinden in je aanstellingsbrief waarin FOM (in sommige gevallen NWO-I) je heeft benoemd tot werkgroepleider. Van wijzigingen stelt NWO-I je schriftelijk op de hoogte.

Voor specifieke vragen over personeelszaken en financiën kun je terecht bij de betreffende afdelingen, zie hiervoor de lijst met medewerkers van NWO-I.

Nieuwsvoorziening

Van NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, ontvang je belangrijke beleidsdocumenten. Via deze website blijft je op de hoogte van ontwikkelingen binnen NWO-I.
Bij de afdeling Communicatie van het ENW-domein kun je ook zelf nieuws aanmelden voor verspreiding als persbericht, via de website of overige (interne) communicatiekanalen.
Daarnaast ontvang je van NWO-I specifieke informatie met betrekking tot de projecten onder jouw beheer. Het gaat hier om de bezetting binnen je werkgroep en financiële overzichten.
Je medewerkers ontvangen tien keer per jaar de digitale nieuwsbrief 'Inside NWO-I' . Daarin staat actueel nieuws op personeelsgebied. Nieuws op personeelsgebied kunt u vinden onder Medewerkers NWO-I.

Reglement bezwaarschriftenprocedure

NWO-I kent een procedure voor het aantekenen van bezwaar. Het reglement 'Bezwaarschriftenprocedure' kun je onderaan deze pagina downloaden. Voor vragen over deze procedure kun je contact opnemen met Peter Spijker, hoofd afdeling Bestuursondersteuning & Strategie.

 

Confidental Infomation