NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/nwo-instituten/amolf/

Geprint op :
17 oktober 2019
20:15:24

AMOLF is onderdeel van NWO-I, de institutenorganisatie van NWO.

AMOLF verricht fundamenteel onderzoek naar de fysische eigenschappen en ontwerpprincipes van natuurlijke en niet-natuurlijke complexe materie. Het AMOLF-onderzoek leidt tot een fundamenteel begrip van onderwerpen zoals de interactie tussen licht en materie op de nanoschaal, de programmeerbare eigenschappen van mechanische metamaterialen en de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan cellulaire functies. AMOLF gebruikt deze kennis om nieuwe functionele materialen te maken en om oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld duurzame energie, groene ICT en gezondheidszorg.

Het onderzoeksprogramma van AMOLF bestaat uit vier nauw verbonden onderzoeksthema’s:

  • Nanophotonics: controleren van licht met nanogestructureerde systemen
  • Nanophotovoltaics: verbeteren van zonnecellen met nanomaterialen
  • Designer Matter: onderzoeken en ontwerpen van nieuwe slimme materialen
  • Living Matter: onderzoeken van biomaterialen en multi-cellulaire systemen

Het onderzoeksprogramma van AMOLF verbindt fysica met scheikunde, biologie, materiaalkunde en engineering. Daarnaast zet het instituut zich in om uiterst geavanceerde wetenschappelijke instrumenten en kwantitatieve modellering te ontwikkelen en toe te passen.

AMOLF op YouTube
Waarom willen onderzoekers zelf een cel maken?

Instituuts Adviesraad (IAR)
Het instituut heeft een Instituuts Adviesraad (IAR). Deze adviseert aan de Raad van Bestuur van NWO en aan de directeur van het instituut. De IAR heeft de volgende samenstelling:
- Prof.dr.ir. C.H. van der Wal (Rijksuniversiteit Groningen), voorzitter
- Prof.dr.ir. A. van Oudenaarden (Hubrecht Instituut)
- Prof.dr. C. Wyman (Erasmus Universiteit Rotterdam)
- Prof.dr. M.A.G.J. Orrit (Universiteit Leiden)
- Prof.dr.ir. R.A.J. Janssen (Technische Universiteit Eindhoven)
- Prof.dr. M.L. Groot (VU Amsterdam)
- Dr. A.F. de Jong (FEI Company)
- Dr. W. van der Meer (Tata Steel)
- Dr. B. Broers (Autoriteit Consument en Markt)

Directeur AMOLF
Prof.dr. H.J. Bakker

Communicatieadviseur AMOLF
Erny Lammers