Print deze pagina

NWO-instituut AMOLF: Physics of functional complex matter

AMOLF, Physics of functional complex matter, is een instituut dat onderdeel uitmaakt van NWO-I.

AMOLF verricht fundamenteel onderzoek naar de fysische eigenschappen en ontwerpprincipes van natuurlijke en niet-natuurlijke complexe materie. Het AMOLF-onderzoek leidt tot een fundamenteel begrip van onderwerpen zoals de interactie tussen licht en materie op de nanoschaal, de programmeerbare eigenschappen van mechanische metamaterialen en de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan cellulaire functies. AMOLF gebruikt deze kennis om nieuwe functionele materialen te maken en om oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld duurzame energie, groene ICT en gezondheidszorg.

Het onderzoeksprogramma van AMOLF bestaat uit vier nauw verbonden onderzoeksthema's:

  • Nanophotonics: controleren van licht met nanogestructureerde systemen.
  • Nanophotovoltaics: verbeteren van zonnecellen met nanomaterialen.
  • Designer Matter: onderzoeken en ontwerpen van nieuwe slimme materialen.
  • Living Matter: onderzoeken van biomaterialen en multicellulaire systemen.

Het onderzoeksprogramma van AMOLF verbindt fysica met scheikunde, biologie, materiaalkunde en engineering. Daarnaast zet het instituut zich in om uiterst geavanceerde wetenschappelijke instrumenten en kwantitatieve modellering te ontwikkelen en toe te passen.

Directeur AMOLF

Prof.dr. Huib Bakker

Communicatie AMOLF

Yvonne Smit, hoofd communicatie a.i.

Contactgegevens

AMOLF
Physics of functional complex matter
Postbus 41883
1009 DB  Amsterdam
(020) 754 71 00
info@amolf.nl
Bezoekadres:
Science Park 104
1098 XG  Amsterdam

Website

www.amolf.nl

Volg AMOLF op

X

Bekijk het filmpje over AMOLF-onderzoek op YouTube.

Confidental Infomation