Print deze pagina

NWO-instituut CWI: Centrum Wiskunde & Informatica

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is een instituut dat onderdeel uitmaakt van NWO-I.

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is het nationaal onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. Het CWI is opgericht in 1946 en is onderdeel van de institutenorganisatie van NWO, NWO-I. Het CWI is gevestigd op het Amsterdam Science Park en heeft een sterke internationale positie. Wereldwijd staat het instituut bekend om de hoge kwaliteit van onderzoek.

Door synergie te creëren tussen wiskunde en informatica werkt CWI aan fundamentele en langetermijn-innovatie. Die innovatie vindt plaats op uiteenlopende terreinen, waaronder energie, gezondheidszorg, klimaat, communicatie, mobiliteit en veiligheid. Daarnaast is het CWI een kweekvijver voor toponderzoekers en jong talent, waarbij de overdracht van nieuwe ideeën en expertise centraal staan.

In nationale en Europese projecten werkt het CWI regelmatig samen met bedrijven en publieke instellingen. Het instituut heeft een sterke internationale positie en kent een lange traditie van toponderzoek dat zowel fundamenteel van aard als maatschappelijk relevant is.

Het instituut bouwde de eerste Nederlandse computer, berekende de dijkhoogtes voor de Deltawerken en sloot Europa aan op het internet. Het CWI ontwikkelde algoritmen voor toepassing op het Nederlandse spoorwegsysteem en driedimensionale technieken om tumoren te kunnen detecteren. Ook de wereldwijd zeer veel gebruikte programmeertaal Python werd uitgevonden op het CWI. Sinds de oprichting zijn uit het CWI 26 spin-off bedrijven voortgekomen.

Geschiedenis

In 1946 werd het CWI opgericht onder de naam Mathematisch Centrum. In 1983 is de naam veranderd in Centrum voor Wiskunde en Informatica, afgekort CWI. Tegenwoordig is de officiële naam Centrum Wiskunde & Informatica.

CWI op Youtube

Hoe helpen wiskunde en informatica bij het bestralen van kanker?

Directeur

Prof. dr. Ton de Kok 

Hoofd communicatie CWI

Marije Huiskes-Tolsma
https://www.cwi.nl/news/pressroom

Contactgegevens

Instituut CWI
Centrum Wiskunde & Informatica
Postbus 94079
1090 GB  Amsterdam
(020) 592 93 33 
info@cwi.nl
Bezoekadres:
Science Park 123
1098 XG  Amsterdam

Youtube

Website

www.cwi.nl

Volg CWI op

Facebook
X
YouTube
Instagram
LinkedIn

Confidental Infomation