Print deze pagina

Maak kennis met Carolien Oppeneer, hoofd Juridische Zaken bij NWO-I

Team JZ kan veel betekenen bij juridische vraagstukken van instituten

Carolien Oppeneer kwam in oktober 2023 bij bureau NWO-I aan boord. Zij is een veelzijdig jurist met hart voor organisaties die maatschappelijke waarde creëren. Het vooruitzicht een eigen team voor Juridische Zaken (JZ) op te bouwen vindt Carolien aantrekkelijk. "Je merkt dat de wereld complexer wordt en dat geldt ook voor juridische vraagstukken. Daarin kan team JZ veel betekenen voor de instituten."

Leerschool

Carolien studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg met als specialisatie ondernemingsrecht. Na enkele jaren voor Achmea gewerkt te hebben, startte ze als bedrijfsjurist bij zorgverzekeraar CZ. Carolien: "Daar hield ik me vooral bezig met de bedrijfsmatige kant van een zorgverzekeraar. Ik adviseerde over governance-vraagstukken, aanbestedingen en allerlei contracten met vermogensbeheerders of leveranciers."

"CZ bood me de gelegenheid me te specialiseren in contractenrecht. Vervolgens kon ik overstappen naar een aan CZ gelieerd Zorginnovatiefonds dat investeert in innovaties voor een toegankelijkere zorg. Dat omvatte 25 start- en scale-ups. Ik was het aanspreekpunt voor juridische vragen, maar werd ook breder verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Het was een prachtige leerschool die tien jaar duurde. Ik kreeg zelfs de kans from scratch een innovatiefonds voor de ouderenzorg op te richten en aan te sturen."

Energie

Ze vertelt dat door de geboorte van haar kinderen (2021 en 2023) carrière maken in een ander daglicht kwam te staan: "Ik realiseerde me dat niet het klimmen op de carrièreladder, maar maatschappelijke thema's mijn hart sneller doen kloppen. Van huis uit kreeg ik al mee dat het leven niet maakbaar is. Mijn oudste zus is verstandelijk gehandicapt en blind. Voor mij is het belangrijk dat de energie die ik uit het werk haal, klopt." Ze ontdekte de vacature bij NWO-I: "Ik herkende het logo uit mijn tijd bij het Zorginnovatiefonds en voelde het enthousiasme opborrelen. Ik wilde bovendien terug naar de juridische inhoud en sloeg aan op de vacaturebelofte 'verantwoordelijkheid voor een nieuw op te zetten team'."    

Toegankelijk 'loket'

Tot de komst van Carolien werkten veel eenpitters bij bureau NWO-I aan de juridische vraagstukken van de organisatie. Het bestuur van NWO-I erkende de behoefte om juridische zaken gestructureerder - en met meer body in de vorm van een team - aan te pakken.
Carolien is nu bezig met de werving van nieuwe collegajuristen. Gaan instituten nu vaker bij team JZ van bureau NWO-I aankloppen? Carolien is daarvan overtuigd: "De wereld verjuridiseert, het werk neemt toe en wordt complexer, en voor bijvoorbeeld wetenschappers is het steeds ingewikkelder om contracten zelf te beoordelen. Mijn voorganger Wen Lim maakte de stap om ook op de locatie van een instituut te werken en opende daar een 'loket'. Dat werkte goed, de collega's ter plekke ontdekten dat ze eenvoudig terecht konden voor snel en professioneel advies, zonder dat het ten koste ging van hun budget. Het is voor alle instituten aantrekkelijk dat ons team beschikbaar is voor juridische dienstverlening."

Grote puzzel

Vaak gaat de vraag om advies of hulp over contracten, samenwerkingen, inkoop van diensten of afspraken met aannemers. Samenwerkingen kunnen publiek-privaat zijn of in een consortium dat financiering ontvangt van NWO.
Carolien: "Hoe leg je de samenwerking vast, als je als instituut met andere partners onderzoek doet? Soms zijn er private partijen bij betrokken. Hoe voldoe je aan de voorwaarden van de geldverstrekker? Wat moet het opleveren en wat gebeurt er als de deliverables niet overeenkomen met de afspraken? Het is regelmatig een grote puzzel. Dan zit je aan tafel met veel partijen met elk hun eigen jurist."

"Mijn werk is heel afwisselend. Er zijn ook beleidsmatige vraagstukken, bijvoorbeeld over intellectueel eigendom of de toepassing van nieuwe wet- en regelgeving. Bij een rondleiding bij NIOZ stond ik ineens tussen het hout en metaal in de werkplaats, waar tools voor onderzoek worden gemaakt die interessant kunnen zijn voor andere partijen. Ik had van tevoren nooit bedacht dat NWO-I ook contractuele afspraken zou moeten maken over het gebruik - door derden - van dergelijke uitvindingen."

Focus in 2024

Zijn er, naast het vormen van een team en de relatie met de instituten bestendigen, andere focuspunten in het jaarplan van JZ?
Carolien: "Kwaliteitsmanagement is belangrijk. We moeten standaardiseren en best practices ontwikkelen. Er is nu nog geen gestructureerd archief of een standaardkennistool. Een andere behoefte is een systeem voor contractmanagement. Iedereen beheert op zijn of haar eigen manier contracten. Het is belangrijk dat we dit proces digitaliseren."

Het goede voorbeeld

Wordt Caroliens behoefte aan 'meer juridische inhoud' met deze functie gecoverd? Carolien: "Dat is zeker zo. Daarnaast vind ik het leuk dat ik er mijn management-skills in kwijt kan. Bij mijn vorige werkgevers heb ik geleerd hoe persoonlijke ontwikkeling een team sterker kan maken. Ik zie mezelf vooral als lid van het JZ-team en de anderen mogen van mij ook weten waar mijn ontwikkelpunten zitten".

"In de eerste plaats is iedereen mens. Wat je privé meemaakt heeft invloed op je werk. Interesse daarvoor, en niet alleen voor de vorm, vind ik normaal. Als lid van het MT moet je het goede voorbeeld geven. Komt iemand iets presenteren in een vergadering? Dan is het respectvol dat je je hebt voorbereid.  Als je je uitspreekt voor een meer open sfeer, moet je je - vooral als leidinggevende - ook kwetsbaar op durven stellen."

Over Carolien privé

Carolien (40) is opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen en studeerde in Tilburg. Met haar man, zoon Julian (3) en dochter Sophie (1) woont ze in Teteringen, vlakbij Breda. Het gezin maakte een pittig jaar door, met ziekenhuisopnames en een operatie van Sophie. Het recente bericht is dat alles goed is. Carolien hoopt nu met haar man toe te komen aan uit eten gaan, Breda ontdekken en met familie te genieten van de kinderen. In een 'heel mooie' nevenfunctie is ze toezichthouder bij een zorginstelling voor gehandicapten.

Tekst: Anita van Stel
Nieuwsbrief Inside NWO-I, april 2024
Op de NWO-I website vind je 
het archief van de nieuwsbrief Inside NWO-I. 

Confidental Infomation