Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (Inside NWO-I maart 2019)

De COR NWO behartigt de belangen van alle NWO- en NWO-I-werknemers in overleg met de raad van bestuur. In deze nieuwsbrief alles over de COR-verkiezingen op 8 april en de enquête die de COR NWO onlangs hield onder BUW-medewerkers over 'Ongelijke behandeling' ten opzichte van collega's bij de universiteiten en NWO-I. In deze nieuwsbrief kun je ook kennismaken met COR NWO-lid Arno Gregoor, project controller bij NWO-instituut ASTRON in Dwingeloo.

COR-verkiezingen in april 2019

Op 8 april a.s. zijn er nieuwe verkiezingen voor de Centrale Ondernemingsraad (COR) van NWO. De huidige zittingstermijn van twee jaar zit er dan weer op. In april/mei zijn er ook ondernemingsraadverkiezingen bij veel instituten, en bij NWO-D en bureau NWO-I. De ondernemingsraden van AMOLF, ASTRON, ARCNL, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, SRON en NWO-D & bureau NWO-I en de personeelsvertegenwoordiging van NSCR, bepalen wie zij afvaardigen naar de COR. Promovendi die bij NWO-I in dienst zijn, maar bij de universiteiten werken (BUW), hebben twee zetels in de COR NWO. Hiervoor zijn er op 8 april COR-verkiezingen.

Resultaten enquête 'Ongelijke behandeling' onder oio's uit de BUW
Onlangs hield de COR NWO een enquête onder BUW-medewerkers. BUW staat voor NWO-I-promovendi/oio's die werkzaam zijn in de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen. Er waren namelijk signalen dat deze groep door universiteiten anders wordt behandeld dan de medewerkers die bij universiteiten in dienst zijn. En ook dat er verschillen waren met NWO-I collega’s. De COR NWO ontving 23 van de 341 uitgestuurde enquêtes retour, een respons van iets minder dan 7%. De onderzoeksresultaten lieten geen ernstige problemen zien die topprioriteit verdienen bij het bestuur van NWO. Maar uit de reacties bleek wel dat respondenten vinden dat BUW-medewerkers tussen wal en schip vallen: ze hebben het gevoel niet als volwaardige medewerkers behandeld te worden door de universiteit, en ook niet door hun eigen werkgever NWO-I.

Binnen NWO-I
De resultaten van de enquête lieten bijvoorbeeld zien dat de BUW-werknemers graag toegang willen tot Joost, het intranet van NWO. Ook zouden de BUW'ers, net als NWO-I medewerkers bij instituten, bureau en universitaire collega’s, rond kerst een blijk van waardering in de vorm van een kerstpakket willen ontvangen. Een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan de jaarlijkse NWO-sportdag zou ook zeer gewaardeerd worden.

Binnen de universiteiten
De BUW-medewerkers zijn in dienst bij NWO-I, maar werkzaam bij universiteiten door heel Nederland. De medewerkers lopen daar onder meer tegen deze knelpunten aan:

  • Bij de Universiteit Utrecht kunnen BUW-medewerkers niet stemmen voor de University Council.
  • Bij de Vrije Universiteit Amsterdam krijgen BUW-medewerkers geen korting in het sportcentrum.
  • Bij de Vrije Universiteit Amsterdam kunnen BUW-medewerkers geen gebruik maken van het e-learning systeem.
  • Bij de Vrije Universiteit Amsterdam hebben BUW-medewerkers buiten kantooruren geen toegang tot het W&N gebouw.
  • Bij de TU/e krijgen BUW-medewerkers geen twaalf vrije parkeerdagen op de parkeerplaats bij de universiteit.
  • Specifieke knelpunten: regelingen waar BUW-medewerkers geen gebruik van kunnen maken, terwijl de betreffende universiteit hen wel dezelfde verplichtingen oplegt als hun directe collega’s.

Overleg met de bestuurder
De COR NWO besprak de resultaten van de enquête met de bestuurder. De bestuurder reageerde positief en stelde een aantal aanvullende vragen. De COR zal hier schriftelijk op reageren. De bestuurder heeft toegezegd dat er naar de genoemde punten gekeken zal worden. Zo zal de afdeling P&O van bureau NWO-I gevraagd worden actie te ondernemen richting universiteiten om een oplossing te zoeken voor de enkele specifieke knelpunten. Verder laat de bestuurder nagaan wat er mogelijk is om de BUW-medewerkers ook een kerstattentie te geven, hetzij via de desbetreffende faculteit dan wel vanuit NWO-I.

Vragen
BUW-medewerkers kunnen zich voor alle vragen op personeelsgebied richten tot Joost Weber van P&O, bureau NWO-I en in tweede instantie tot het hoofd van die afdeling Liz van Dijk

##

Maak kennis met COR NWO-lid Arno Gregoor
"Je moet als team samenwerken, anders ga je onderuit"

Arno Gregoor, lid van de Centrale Ondernemingsraad NWO (COR NWO), kent NWO door en door. Na negen jaar NWO in Den Haag stapte hij in 2000 over naar NWO-instituut ASTRON en verhuisde met zijn gezin naar Drenthe. Hij is niet alleen bevlogen en betrokken bij zijn werk op ASTRON, maar bij heel NWO. Dat uit zich mede in zijn rol als COR NWO-lid, waarin hij thema's als werkplezier, persoonlijke ontwikkeling, samenwerking en kennisdeling op de agenda zet. De één-NWO-gedachte staat daarin centraal, zowel binnen de organisatie als binnen de COR NWO. "Je moet als team samenwerken, anders ga je onderuit."

"Ik ben al veertien jaar aangesloten bij de lokale OR van ASTRON en zit al meer dan tien jaar bij de Centrale Ondernemingsraad. Als COR NWO-lid vertegenwoordig ik een grote groep mensen en ik vind het dan ook belangrijk om echt iets bij te dragen aan hun werkplezier. Het is goed om de plannen van de instituten en de NWO-organisatie te kennen, te weten wat er speelt en daar vooral ook invloed op uit te oefenen. Soms lukt dat, maar soms ook niet. NWO is natuurlijk gebonden aan regels en ook de politieke invloed is groot. Je kunt het vergelijken met een tekening of kleurplaat. De grote lijnen liggen vast, maar je kunt wel mede bepalen hoe je deze invult en welke kleuren je gebruikt."

Veel veranderingen in de COR
"Voor de transitie bestond onze COR uit NWO Den Haag en de instituten. Nu bestaat de COR NWO uit de gehele NWO-domeinorganisatie, bureau NWO-I en alle NWO-instituten. De COR is daarmee een stuk groter geworden. Dat is niet altijd even efficiënt. Denk aan vergaderingen die langer duren en meer partijen die inspraak hebben. We willen met de COR NWO-leden inventariseren of dit zo wenselijk is en wat we daarin in overleg met de bestuurder kunnen verbeteren."

Nieuw NWO
‘Sinds de transitie is er binnen NWO veel veranderd, en het zal nog even duren voordat het één-NWO-gevoel in de hele organisatie leeft. Wij zitten bij ASTRON natuurlijk ver van Den Haag, ruim tweehonderd kilometer welgeteld. Door de afstand is het lastig om bijvoorbeeld deel te nemen aan  de NWO-sportdag, of het bijwonen van lezingen, en dat is soms jammer. Maar je merkt dat een aantal collega’s binnen ASTRON wel interesse heeft om samen te werken met collega’s van de andere instituten. Met name bij collega’s met een technische achtergrond. Ik hoop voor deze mensen dat het 70/30-principe, waarbij je 30% van je werktijd bij een ander organisatieonderdeel doorbrengt, van de grond zal komen.’

Mensen als kapitaal
"Vanuit de COR NWO vind ik het belangrijk dat mijn NWO-collega's het gevoel krijgen dat ze voor één organisatie werken, en dat wat ze doen echt zinvol is. De mensen binnen NWO zijn ons kapitaal. Ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat NWO ruimte biedt voor persoonlijke groei in de organisatie. Door grenzen weg te halen en kennis met elkaar te delen, krijgen collega's begrip voor elkaars positie en situatie. Dan ga je elkaar ook bezoeken op de verschillende locaties en krijg je onderlinge samenhang. Je wilt dat mensen plezier hebben in hun werk en daarmee houd je ze binnen.
Vanuit de COR NWO moeten we ook proberen om vanuit de één organisatie-gedachte te denken. Na de transitie hebben we een hele nieuwe samenstelling gekregen, en dat eenheidsgevoel moet binnen de COR NWO ook echt nog groeien. Nogmaals, je moet als team samenwerken, anders ga je onderuit. Daarbij blijven we gezamenlijk het doel van NWO voor ogen houden: het op een transparante wijze dienen van de wetenschap."

Over Arno Gregoor
"Ik werkte al negen jaar bij NWO in Den Haag (op Financiële Zaken) toen ik tijdens een werkbezoek aan het Drentse ASTRON kennis nam van een interessante vacature. Ik wilde altijd al die kant op, mede omdat mijn familie van moeders kant uit Oldeberkoop in Friesland komt en wij hier elke vakantie waren. Ik pakte die kans en in 2000 startte ik in Dwingeloo op de afdeling financiële zaken. Het hele gezin verhuisde mee en wij settelden ons in Beilen. Bij ASTRON heb ik het goed naar mijn zin en we hebben helemaal onze draai gevonden in Drenthe."

Nieuwsbrief Inside NWO-I, maart 2019
Tekst interview Arno Gregoor: Melissa Vianen

Confidental Infomation