Print deze pagina

NWO lanceert nieuw relatiemagazine

‘Passend bij wat NWO is en wil zijn’

Onderzoek is het nieuwe relatiemagazine van NWO en de opvolger van Hypothese. Met een nieuw NWO was het tijd voor een nieuwe bladformule die past bij de nieuwe organisatie. Op 23 mei verscheen het eerste nummer: een themanummer over waarderen en beoordelen van wetenschap.

NWO-I leverde een flinke bijdrage aan de totstandkoming van het eerste nummer. Communicatieadviseur Koosje Heurter van NCSR verzorgde de eindredactie en Martijn van Calmthout, hoofd communicatie van Nikhef, schreef teksten over neutrinodetector KM3Net en een nieuwe zwaartekrachttheorie. Communicatieadviseur Melissa Vianen verzamelde als redactielid de input vanuit de NWO-instituten (andere redactieleden verzorgen content vanuit domeinen ENW, SGW en TTW). Gaby van Caulil, teamleider communicatie bureau NWO-I, was hoofdredacteur van dit eerste nummer. Hem stellen we enkele vragen:

Waarom een nieuw blad?
‘De vormgeving van Hypothese was verouderd en het Communicatie-MT, bestaande uit de teamleiders van de NWO-domeinen en NWO-I, wilde de bladformule beter laten aansluiten bij de nieuwe organisatie. Met ook toegepast en praktijkonderzoek, negen NWO-instituten en een strategisch plan dat uitgaat van een sterke verbinding tussen NWO en zowel wetenschap als maatschappij. NWO ontwikkelt wetenschapsbeleid in dialoog met het veld en wil dat in het nieuwe blad laten zien. De redactie duidt de ontwikkelingen en geluiden in het wetenschappelijk veld.’

Wat zien we van die nieuwe organisatie nu terug in het blad?
‘We hebben twee duidelijke keuzes gemaakt. Zo laten we eerst het veld aan het woord, en daarna pas het NWO-geluid. Dat is een uiting van de nieuwe Nexus-rol van NWO: eerst luisteren en dan pas zelf praten. Daarnaast zul je in dit magazine geen nieuwe calls, agenda’s of het laatste wetenschapsnieuws vinden – daarvoor zijn andere communicatiekanalen, zoals de nieuwsbrief. Wij gaan de diepte in. Onderzoek behandelt elk nummer een wetenschapsbreed thema. Denk aan wetenschapsontkenning op het gebied van klimaat, vaccinaties en fake news of de rol van toeval, zoals serendipiteit, vrije wil en chaotische systemen.’

Waarom is het thema van het eerste nummer waarderen?
‘Eigenlijk waren we al snel uit over dit thema, waarderen en belonen van wetenschap. In november 2018 beloofden NWO, VSNU, NFU en ZonMw om in 2019 een nieuwe beloningsstructuur te verkennen, waarin niet de publicaties, maar kwaliteit, talentontwikkeling en maatschappelijke impact centraal staan. Zo zijn NWO en ZonMw dit jaar de waarde van wetenschap opnieuw aan het definiëren.’

Jullie hebben zelfs tweeduizend wetenschappers geraadpleegd.
‘Klopt. Er wordt veel gesproken en geschreven over waarderen en beoordelen. We vroegen ons af in hoeverre onderzoekers nou tevreden zijn met het huidige systeem van tellen van publicaties en citaties. Een onderzoeksbureau heeft voor ons tweeduizend onderzoekers gevraagd naar hun mening over waarderen en belonen. Een respons van 39 procent suggereert dat het onderwerp leeft. Opvallend is dat twee derde van de onderzoekers neutraal of positief staat tegenover het huidige bibliometrische systeem. Dat pleit voor grote zorgvuldigheid bij de herbezinning die nu aan de gang is. De resultaten staan in Onderzoek, en zijn op 23 mei gepresenteerd tijdens de ZonMw/NWO-conferentie over waarderen.’

Is een papieren blad nog wel van deze tijd?
‘Die vraag hebben we destijds binnen het Communicatie-MT ook gesteld. Maar uit lezersonderzoek in 2017 bleek dat Hypothese goed gelezen werd. Het zogeheten gemiddelde bereik van Hypothese was 72 procent, voor een (gratis) relatiemagazine is dat een hoog bereik. Bovendien vervangt Onderzoek eigenlijk drie bladen; bij de transitie van NWO verdwenen FOM expres, het relatiemagazine van Stichting FOM en Impact, het blad van STW.’

Wat meteen opvalt: Onderzoek ziet heel anders uit dan Hypothese.
‘Onderzoek
heeft een fors formaat – hoger en breder dan A4 – en heeft vier flappen die samen de inhoudsopgave vormen. Het magazine heeft één duidelijke stijl en is opgemaakt in de nieuwe huisstijl van NWO. De vormgeving is ontwikkeld door het progressieve bureau Studio Room (dat ook het blad Linda. maakt). ‘En dan nog een bladenmakersdingetje: abstracte thema’s illustreren we niet met beelden waar we toevallig over beschikken, maar laten we illustreren met bijna kunstzinnige fotografie. We hebben hiervoor Van Santen & Bolleurs ingehuurd, een creatief fotografenduo dat ook illustreert voor het Parool en covers maakt voor de VPRO-gids. Het beeldbudget is dus wel wat gestegen, maar terecht, want dat zie en merk je ook. Het is een prachtig, modern blad geworden. Passend bij wat NWO is en wil zijn.’

Op 24 mei lag Onderzoek bij zevenduizend abonnees op de mat. Nieuwsgierig? De pdf vind je hier.

Nieuwsbrief Inside NWO-I, mei 2019

Confidental Infomation