Print deze pagina

Promovendi starten netwerk bij NWO-I

Bij de negen NWO-instituten werken 459 promovendi/oio's. Terwijl zij allemaal dezelfde positie delen, is er onderling weinig contact. Daar komt binnenkort verandering in. Katrin Hättig, promovenda bij NIOZ, nam het initiatief om een promovendinetwerk bij NWO-I op te richten. Kevin Murzyn, promovendus bij ARCNL, sloot zich meteen aan. In een eerste uitwisseling met andere promovendi van NWO-instituten was iedereen enthousiast. Katrin: "Er waren meteen veel ideeën voor wat het netwerk kan doen, zoals bijvoorbeeld promovendi helpen de weg te vinden in het oerwoud van verschillende regels".

Wil je meer informatie of je meteen aansluiten bij de online community? Mail naar Thecla van Wageningen via PhD-network@nwo-i.nl.

Andere positie

In de vergaderzaal van ARCNL haakt Katrin online aan voor het interview over de plannen van Kevin en haarzelf. Texel is ver weg van het Science Park in Amsterdam. Katrin (lacht): "Bij NIOZ speelt de fysieke afstand altijd een rol. Dat is anders voor Kevin die op het Science Park collega promovendi van CWI, AMOLF en Nikhef tegen kan komen". De belangrijkste aanleiding voor Katrin's initiatief komt voort uit eigen ervaringen die de soms lastige positie van promovendi aan een instituut met zich meebrengt: ze zijn in dienst van NWO-I, maar promoveren bij een universiteit.

Katrin legt uit: "Een collega bij NIOZ die bij de Universiteit van Amsterdam promoveert heeft met andere regels te maken dan ik bij de Geoscience Graduate school van de Universiteit Utrecht. Sommige arbeidsvoorwaarden van NWO-I verschillen van die van promovendi met een aanstelling bij een universiteit. Daar komt bij dat het voor de steeds wisselende groep promovendi bij een instituut - in vergelijking met de vaste collega's - ingewikkelder is om de weg te vinden in alle informatie van NWO-I en het instituut".
"Iets meer dan een kwart van de NWO-I promovendi komt bovendien niet uit Europa. Zij moeten nog meer wennen aan hoe dingen in Nederland geregeld zijn", voegt Kevin toe. 

Positieve insteek

Het idee voor een netwerk ontstond bij NIOZ, waar tachtig promovendi werken. Na de zomer van 2023 kwam een afvaardiging van deze groep bijeen. Katrin: "Met acht promovendi, van elke afdeling twee, probeerden we ons te organiseren. We vroegen we ons af of promovendi bij andere NWO-I-instituten tegen gelijksoortige issues aanliepen. Konden we met hen in contact komen?"

"Onze insteek was vooral positief: hoe leuk zou het zijn om ervaringen uit te wisselen en misschien gezamenlijke events te organiseren? Gelijktijdig ontdekten we dat er een Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is: een nationale belangenorganisatie voor en door promovendi die verbonden zijn aan een van de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra of onderzoeksinstituten. Op onze vraag of we aan konden sluiten bij PNN adviseerden zij ons een NWO-I promovendiraad van alle negen instituten op te richten en vervolgens lid te worden van PNN."

De link met promovendi

De wens voor dit promovendinetwerk werd direct omarmd door de directeuren van NWO-I. Vervolgens werd het project belegd bij Thecla van Wageningen (beleidsadviseur bij Beleid & Strategie bij bureau NWO-I) die de eerste kennismaking ondersteunde. Thecla: "Voor mij was het belang meteen helder. Het verschil met de universiteiten is dat promovendi daar bij een eigen promovendiraad terecht kunnen. Bij NWO-I hebben enkele instituten, zoals Nikhef, een netwerk voor oio's, maar de overige promovendi vallen een beetje tussen wal en schip. NWO-I vindt het een mooi uitgangspunt dat promovendi elkaar beter weten te vinden. Daarnaast is het voor bureau NWO-I belangrijk om een link met hen te hebben, om onder meer de opleidingsbehoeften, carrièremogelijkheden en suggesties van promovendi te inventariseren."

Thecla legt uit dat in de NWO-I-visie voor Erkennen & Waarderen het opzetten van een promovendiraad deel uitmaakt van het actieplan in wording. Ook in de SEP-evaluatie, die eind vorig jaar bij elk instituut plaatsvond, was promovendibeleid een belangrijk onderwerp. Thecla: "Een groepsleider of promotor heeft soms geen antwoord op vragen die niet direct met de opleiding te maken hebben. Het opzetten van het NWO-I promovendi-netwerk is ook vanuit dit perspectief een stap in de goede richting".

Tegen dezelfde issues aan lopen

De eerste oriënterende meeting met promovendi van alle instituten vond in februari plaats bij NWO-I in Utrecht. Kevin kijkt er met een goed gevoel op terug: "Het belangrijkste doel van het netwerk is om met elkaar in contact te komen. We deelden ervaringen en iedereen was enthousiast. Bij ARCNL zijn promovendi aan drie verschillende universiteiten verbonden en bij NIOZ zelfs aan vijf. Die hebben allemaal hun eigen graduate school, met trainingen die bij sommige verplicht zijn en bij andere schools niet. Ook NWO-I biedt trainingen aan. Welke ga je doen? Het synchroniseren van de regels is een uitgesproken wens".

Katrin voegt toe dat onboarding als een soortgelijk onderwerp naar voren kwam: "Hoe vertel je nieuwe promovendi wat ze moeten weten? Er kwamen ideeën op voor themabijeenkomsten over carrièrekansen of arbeidsvoorwaarden en het opstarten van een mentoring program. De promovendi spraken over huisvesting, dat overal in Nederland een probleem is. Katrin: "Instituten bij elkaar in de buurt zouden vraag en aanbod van huisvesting op elkaar af kunnen stemmen."

Kevin noemt het idee voor een NWO-I sportdag: "Vorig jaar nam AMOLF initiatief voor een volleybaltoernooi, dat toen samen met CWI, Nikhef en ARCNL georganiseerd werd. Zo'n toernooi, of liever nog een sportdag voor alle instituten, zou super zijn."

Vliegende start van het netwerk

De promovendi zien de meerwaarde van het NWO-I-promovendienetwerk in oprichting. Over een goede naam wordt nog nagedacht en Kevin werkt aan het online platform. Kevin en Katrin zijn blij met de ondersteuning van Thecla en NWO-I. Ze hopen het netwerk een vliegende start te geven, zodat het voor promovendi aantrekkelijk wordt om erbij aan te sluiten. De volgende meeting is op 19 april bij NWO-I in Utrecht.

Sluit aan en word lid van de online community!

Wil je meer informatie of je meteen aansluiten bij de online community? Mail naar Thecla van Wageningen via PhD-network@nwo-i.nl.

Tekst: Anita van Stel
Nieuwsbrief Inside NWO-I, april 2024
Op de NWO-I website vind je 
het archief van de nieuwsbrief Inside NWO-I. 

Confidental Infomation