Print this page

Personal details

Annette Bor

Personal details

Name J.J. (Annette) Bor
Position medewerker personeelsbeheer

Contact details

Department(s) Afdeling P&O NWO-I
Phone (030) 600 12 37
Email a.bor@nwo.nl

Focus area

voor: CWI, LEI, RU, TUD en UvA

  • behandeling inkomende correspondentie over personele mutaties (zoals indiensttreding, contractverlenging en bijzondere beloningen)
  • informatieverstrekking
  • personeelsadministratie
  • mutaties burgerlijke staat
  • uitvoering UVR, zoals verhuiskosten, pensionkosten, studiekosten, drukkosten proefschrift
  • tewerkstellingsvergunningen en verblijfsvergunningen
  • registratie ziek- en herstelmeldingen
  • salarisadministratie KNAW, RUG, TU/e, UT, UU en VU