Print deze pagina

Flinke stappen gezet in herziening functiegebouw

Sinds afgelopen voorjaar werkt een projectgroep binnen NWO aan de herziening van het functiegebouw. In de Inside NWO-I van juni 2018 las u hier al over. Inmiddels zijn de nieuwe functieprofielen grotendeels opgesteld. Ook is het nieuwe competentiehandboek in concept gereed. Naar verwachting zijn alle functie- en competentiebeschrijvingen in november klaar en zal de COR NWO er vervolgens naar kijken.

Voor de zomervakantie maakte de projectgroep algemene keuzes over onder meer de structuur van het nieuwe functiegebouw en de indeling van de functie- en competentiebeschrijvingen. Daarna is gestart met het opstellen van de nieuwe functieprofielen. Dat gebeurt met medewerking van leidinggevenden en medewerkers van de verschillende functionele gebieden. Inmiddels is de projectgroep grotendeels klaar met de functies bij P&O, communicatie, facilitair bedrijf, informatisering & automatisering en secretarieel administratieve ondersteuning. Ook het nieuwe competentiehandboek is in concept gereed. Aan de overige functies wordt nog geschreven. Daarnaast worden enkele rollen beschreven. Denk hierbij aan niet-functiespecifieke werkzaamheden van beperkte omvang en veelal van tijdelijke aard, bijvoorbeeld de rol van tijdelijk projectleider, functioneel applicatiebeheerder en key-user.

De projectgroep denkt dat alle beschrijvingen in de loop van november 2018 gereed zijn. Vervolgens kijkt de COR NWO ernaar. Daarna stelt de stuurgroep van het project Herziening functiegebouw de nieuwe functies inclusief de waarderingen vast. Als het eenmaal zover is, krijgen alle medewerkers van NWO-D, bureau NWO-I en met een bedrijfsvoeringsfunctie bij de instituten een functiebeschrijving uit het nieuwe functiegebouw. De verwachting is dat dat voor vrijwel alle medewerkers een functie in de zelfde schaal zal zijn als de huidige functieschaal. Rekening houdend met de doorontwikkeling van NWO-I wordt het nieuwe functiegebouw bij bureau NWO-I en de instituten uiterlijk 1 januari 2020 ingevoerd.

Functies
Alle functies van NWO-D, het bureau van NWO-I en de bedrijfsvoeringsfuncties bij de instituten worden herschreven. Op een later moment wordt besloten over toevoeging van de wetenschappelijke en de wetenschapsondersteunende functies bij de instituten en in de BUW.

Reden nieuw functiegebouw
Het functiegebouw van NWO en NWO-I dateert van 2004. Sinds die tijd zijn er veel organisatorische veranderingen geweest die tot wijzigingen in functies en functiebeschrijvingen leidden. Daardoor is er een omvangrijk functiegebouw ontstaan met zo’n driehonderd functies. Daarom vindt NWO het hoog tijd om weer structuur in het functiegebouw te brengen en het aantal functiebeschrijvingen flink te beperken. Daarnaast actualiseert NWO het functiegebouw, omdat NWO verandert. De kernwaarden (grensverleggend, betrokken, betrouwbaar, verbindend) worden naar competenties vertaald, de noodzaak om met iedereen binnen de organisatie te kunnen samenwerken en leiderschap te tonen moeten erin verwoord worden en de beschrijvingen moeten aansluiten op de gewijzigde inrichting van de organisatie.

Vragen
In de projectgroep zitten de volgende leden: Charlotte Kuiper, Lieke van Emmerik, Sigrid Moerbeek, Léon Ouwerkerk, Odile Steijger, Mark Boneschanser, Marcel Mevissen, Onno Hutten, Remko Achten, Gerda Goedhart, Francien Petiet, Joost Weber en Jos Lensen. Als u vragen heeft over het project of over wat dat voor u betekent, kunt u daarvoor altijd terecht bij uw eigen personeelsadviseur.

Nieuwsbrief Inside NWO-I, oktober 2018

Confidental Infomation