Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (oktober 2018)

Deze maand boog de COR NWO zich over de verschillende behandeling tussen NWO-I-werknemers (promovendi) bij de universiteiten en de promovendi die bij de universiteit in dienst zijn. Daarnaast presenteerde de COR NWO haar visie op de centrale opleidingen voor NWO-I-promovendi en -postdocs aan de raad van bestuur. Maak ook kennis met COR NWO-lid Miriëlla Paula.

Aandacht voor gelijke behandeling NWO-I-promovendi
Wist u dat de COR NWO ook de ondernemingsraad is voor de NWO-I werknemers bij de universiteiten? NWO-I-promovendi bij universiteiten worden soms door de universiteit anders behandeld dan hun directe collega-promovendi, die wél bij de universiteit in dienst zijn. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet ontvangen van een kerstpakket, wel of niet betaald parkeren en wel of geen toegang krijgen tot sportfaciliteiten. De COR inventariseert de verschillen. De COR heeft alle NWO-I-promovendi die bij de universiteiten werken eind september een e-mail gestuurd. Daarin staat een oproep om de COR te informeren over eventuele problemen en ongelijke behandeling. Heeft u de e-mail niet ontvangen? Laat het weten via cor@nwo-i.nl.

Visie COR NWO op opleidingen voor NWO-I-promovendi en –postdocs
De COR NWO heeft de raad van bestuur zijn visie overhandigd op de centrale opleidingen voor NWO-I-promovendi en -postdocs. De COR vindt het belangrijk dat wijzigingen in het huidige cursusaanbod voortkomen uit een heldere visie op het opleiden van jonge wetenschappers en niet ad hoc worden doorgevoerd. De COR wil graag zien dat promovendi van de verschillende NWO-I-instituten en de BUW dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als het gaat om opleidingen, in ieder geval op het gebied van soft skills en loopbaanoriëntatie. NWO-I is tenslotte één werkgever. De centrale opleidingen moeten dan ook voor álle NWO-I-promovendi én -postdocs toegankelijk zijn.

Interview met Miriella Paula:

“Alert zijn en goed luisteren wat er speelt binnen de organisatie”

Een kennismaking COR NWO-lid Miriëlla Paula

Miriëlla Paula spreekt vol passie over de COR NWO en het is te merken dat zij zeer betrokken is bij de organisatie. “Om goed te kunnen functioneren als COR NWO-lid is het belangrijk om jezelf te informeren over actuele thema’s in de organisatie. Diversiteitsbeleid en het personeelsbeleid bespraken we onlangs op de agenda. Met Caroline Visser, aanspreekpunt vanuit de RvB, kunnen we als COR NWO prettig samenwerken. Ze geeft de COR veel ruimte voor eigen inbreng en wil echt het beste voor de organisatie.”

Luisteren naar de organisatie
Het lidmaatschap van de COR NWO vraagt veel tijd, energie en een goede voorbereiding vertelt Miriëlla. “We vergaderen twee keer per maand en om de zes weken met de bestuurder. Voor elke vergadering moeten we stukken voorbereiden. Daarnaast is van het belang dat elk lid goed luistert naar wat er speelt in de organisatie door het praten met collega’s en vragen te stellen over diverse thema’s. De COR NWO is organisatie breed alert op het beleid en zaken rondom het personeel. Ook moeten wij ons ervan bewust zijn welke zaken we bij de COR NWO beleggen, en welke zaken bij de lokale OR. De COR NWO werkt met commissies op basis van thema’s en commissie maakt een advies voor de COR. Als dit advies COR NWO-breed is besproken, gaat het advies naar de bestuurder.

Tweerichtingsverkeer
RvB-lid Caroline Visser is primair aanspreekpunt voor de COR NWO en behandelt zowel de advies- als instemming plichtige zaken van de COR NWO. RvB-voorzitter Stan Gielen is de achtervanger van Caroline Visser. “Het is echt tweerichtingsverkeer”, zegt Miriëlla. “Caroline is positief ingesteld, ze geeft de COR de mogelijkheid om eigen ideeën in te brengen en input te geven.”

Leerzaam
Het is duidelijk dat Miriëlla enthousiast is over haar lidmaatschap van de COR NWO: “De COR-leden zijn ontzettend betrokken, het is een positieve club. Ik ben erin gestapt met weinig kennis, maar als COR-lid ontwikkel je jezelf in de loop der tijd. Het werk is zeer divers, je ontmoet collega’s van alle NWO-onderdelen, maar het is ook bijzonder om te zien hoe iedereen anders tegen zaken aankijkt.” Op de vraag of ze nog ambities heeft binnen de COR NWO is ze duidelijk. “Binnenkort komt de secretarispositie van Robbert Bloem vrij. Dat spreekt me enorm aan, maar voor zo’n zware taak ben ik nog niet klaar. Voor mijn gevoel zit ik er net pas in en graag zou ik naar zo’n positie toe groeien en meer kennis vergaren. Wat ik nu doe vind ik heel leerzaam en ik heb totaal geen spijt dat ik lid ben geworden van de COR.”

Meer over Miriëlla
In 2010 kwam Miriëlla bij NWO in dienst binnen de afdeling Financiën en werkt aan projectadministratie voor het domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Miriëlla zit al sinds 2013 in de OR van NWO en is daarom goed bekend met de wereld van de ondernemingsraad. In 2017 nam ze vervolgens tijdelijk waar in de COR NWO namens bureau NWO. “Nadat een collega gestopt is met zijn OR/COR-lidmaatschap, werd ik formeel gevraagd om zitting in de COR NWO te nemen. En die uitnodiging nam ik graag aan. Het was prettig dat collega Roel Ketelaar al in de COR NWO zat en dat ik hem kon bevragen over het reilen en zeilen”, aldus Miriëlla die haar werk en rol als COR-lid goed weet te combineren met haar privéleven, man en drie kinderen.

Nieuwsbrief Inside NWO-I, oktober 2018

Confidental Infomation