Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO

Inside NWO-I januari 2019
De COR NWO behartigt de belangen van alle NWO- en NWO-I-werknemers in overleg met de raad van bestuur. Deze maand alles over de aankomende COR-verkiezingen en twee thema’s waar de COR NWO zich mee bezig houdt: de privacywetgeving AVG en de Uitvoeringsregelingen (UVR). Maak ook kennis met COR NWO-lid Frank van Amerongen, hoofd van de afdeling Mechanische techniek bij NWO-instituut DIFFER.

COR-verkiezingen in april 2019
Op 8 april a.s. zijn er nieuwe verkiezingen voor de Centrale Ondernemingsraad (COR) van NWO. De huidige zittingstermijn van twee jaar zit er dan weer op. In april/mei zijn er ook ondernemingsraadverkiezingen bij veel instituten, en bij NWO-D en bureau NWO-I. De ondernemingsraden van AMOLF, ASTRON, ARCNL, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, SRON en NWO-D & Bureau NWO-I en de personeelsvertegenwoordiging van NSCR, bepalen wie zij afvaardigen naar de COR.

Twee zetels voor BUW oio’s
Promovendi die bij NWO-I in dienst zijn, maar bij de universiteiten werken (BUW), hebben twee zetels in de COR NWO. Hiervoor zijn er op 8 april COR-verkiezingen. Omdat NWO-I geen nieuwe universitaire oio's meer aanneemt, is het belangrijk dat hun stem gehoord blijft worden binnen NWO. Wie zorgt ervoor dat deze groep niet vergeten wordt binnen de grote NWO-organisatie? Natuurlijk kost de COR wat tijd. Daarom kun je voor werk in de COR verlenging van je oio-contract krijgen. De voertaal in de COR is Nederlands. Stel je als BUW’er verkiesbaar!
In mei 2019 treedt een (deels) nieuwe COR aan. Op 6 en 7 mei is tijdens een tweedaagse training de wisseling van de wacht. Vanaf dat moment is het aan de nieuwe COR NWO om de belangen van alle NWO-werknemers te behartigen. Wil je meer weten over wat het COR-werk inhoudt? Neem dan contact op met de huidige COR-leden namens de universitaire oio's: Janou Koskamp (j.a.koskamp@uu.nl) of Guus van der Borg (g.van.der.borg@rug.nl).

Privacywetgeving AVG
Privacy is een van de speerpunten van de COR. Daarom houdt de COR de implementatie van de privacywetgeving AVG (Algemene verordening gegevensverwerking) nauwlettend in de gaten. Over dit onderwerp wisselen we met de bestuurder van gedachten.

UVR (Uitvoeringsregelingen)
Binnen afzienbare tijd gaan we met de bestuurder van NWO in gesprek over de UVR na 2019. De lokale ondernemingsraden vragen we om daarvoor onderwerpen aan te dragen. De COR NWO neemt die input mee in zijn inzet voor de onderhandelingen. Zodra er nieuws is op dit gebied, melden we dit uiteraard. Wil je hier meer over weten neem dan contact op met je lokale vertegenwoordiging of mail dan met cor@nwo-i.nl

##

Kennismaking met COR NWO-lid Frank van Amerongen
"Je moet het wel met zijn allen blijven doen, ook al zit je aan de andere kant van de tafel"

Frank van Amerongen vertegenwoordigt DIFFER in de Centrale Ondernemingsraad van NWO en geeft binnen dat instituut leiding aan de afdeling Mechanische techniek. Een van de thema's waar hij zich binnen de COR NWO op heeft gericht is een ongezonde werkdruk. "Door vroeg te signaleren en stressfactoren weg te halen, proberen we werkstress binnen NWO te verminderen. Met de COR NWO hebben we hiervan een speerpunt gemaakt."

Frank van Amerongen kent het Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) door en door: 25 jaar werkt de van oorsprong vliegtuigbouwkundige er al. Zowel de ontwerpafdeling als de technische werkplaats, die alle onderzoeksgroepen op DIFFER bedienen, vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Van Amerongen zit voor de tweede maal in de ondernemingsraad. Bij de verhuizing van het instituut van landgoed Rijnhuizen in Nieuwegein naar de campus van de TU/e in 2010 was hij onder andere lid van de COR-commissie 'Relocatie Rijnhuizen' en heeft hij samen met een afgevaardigde van de vakbond met de bestuurder onderhandeld over het Rechtspositionele Arbeidsvoorwaarden Plan voor de DIFFER-medewerkers.
"Ik zit nu anderhalf jaar in de COR NWO en vind het interessant om te zien hoe de organisatie reilt en zeilt, ook buiten mijn eigen instituut. Vanuit de COR zijn we betrokken bij beslissingen op een instituut overstijgend niveau. Ik houd me onder meer bezig met het project 'Uniformering beoordelingsgesprekken' om deze werkwijze NWO-breed gelijk te trekken. Zelf voer ik als leidinggevende deze gesprekken ook, en dan kijk je toch op een bepaalde manier naar zo’n project."

Gestrest
Daarnaast richt Van Amerongen zich binnen de ondernemingsraad ook op het managen van werkdruk en werkstress. "We streven ernaar dat collega's bij elkaar symptomen herkennen, elkaar wijzen op onveilige situaties en dat ongezonde werkdruk - waar mogelijk - in een vroeg stadium gesignaleerd wordt. En tegelijkertijd weten wat je daarmee moet doen. Denk bijvoorbeeld aan een collega die gestrest weggaat om zijn of haar kinderen op tijd van de crèche te halen. Door iemand net iets meer ruimte te bieden in werktijd, kun je soms met kleine stapjes al stressfactoren weghalen. Dat kan een hoop problemen voorkomen. De COR NWO heeft hiervan een speerpunt gemaakt en stimuleert NWO om hier beleid op te maken."

Praatje
"Ik koppel aan de lokale OR bij DIFFER terug wat zich afspeelt bij de centrale ondernemingsraad. Maar ik informeer ook de collega's op het instituut. Toen de UVR-onderhandelingen (Uitvoeringsregelingen van NWO) zich afspeelden, heb ik dat toegelicht tijdens het praatje van de maand voor alle medewerkers. Je merkt wel dat de COR vooral leeft als er wat aan de hand is, bijvoorbeeld rondom een nieuwe UVR of toen bij de verhuizing."

Met elkaar
Van Amerongen benadrukt tot slot dat hij vooral de samenwerking binnen de COR NWO als zeer prettig ervaart. Niet alleen binnen de COR zelf, maar ook met huidige bestuurders. Je moet het tenslotte wel met zijn allen blijven doen.

 

 

 

Confidental Infomation