Print deze pagina

Inkoop- en leveringsvoorwaarden NWO-I

Inkopen

Op leveringen en diensten aan NWO-I zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (ARVODI-2018). Deze voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten tot het verrichten van diensten.
  • Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV-2018). Deze voorwaarden zijn van toepassing op koop- en leveringsovereenkomsten van producten.
  • Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2018 (ARBIT-2018). Deze voorwaarden zijn van toepassing op producten of diensten van ICT.

Uitzonderingen op deze voorwaarden daar gelaten, als dit in het contract is beschreven. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van opdrachtnemer of leverancier is uitgesloten.

Verkopen

Op leveringen en diensten door NWO-I zijn van toepassing:

  • de Algemene verkoopvoorwaarden NWO-I 2018.
  • de Algemene verkoopvoorwaarden overeenkomsten op afstand NWO-I 2018.

Deze laatste voorwaarden zijn speciaal van toepassing wanneer sprake is van congressen georganiseerd door NWO-I of een van haar instituten, en waarvoor van de deelnemer een betaling wordt verlangd.

Confidental Infomation