Print deze pagina

Inkoop- en leveringsvoorwaarden NWO-I

Inkopen

Op leveringen en diensten aan NWO-I zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018' (ARVODI-2018). Deze voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten tot het verrichten van diensten;
  • Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018' (ARIV-2018). Deze voorwaarden zijn van toepassing op koop- en leveringsovereenkomsten van producten;
  • Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2018' (ARBIT-2018). Deze voorwaarden zijn van toepassing op ICT-producten of –diensten.

Uitzonderingen op deze voorwaarden daar gelaten als dit in het contract is beschreven. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van opdrachtnemer/leverancier is uitgesloten.

Verkopen

Op leveringen en diensten door NWO-I zijn van toepassing:

  • de Algemene verkoopvoorwaarden NWO-I 2018.
  • de Algemene verkoopvoorwaarden overeenkomsten op afstand NWO-I 2018.

Deze laatste voorwaarden zijn speciaal van toepassing wanneer sprake is van congressen georganiseerd door NWO-I of één van haar instituten en waarvoor van de deelnemer een betaling wordt verlangd.