Print deze pagina

Nieuws van de medezeggenschap (november 2021)

In de vorige nieuwsbrief kon je al lezen dat de GOR NWO-I is gestart, naast de COR NWO. Daarom is deze rubriek veranderd van 'Nieuws van de COR NWO' naar 'Nieuws van de medezeggenschap'. De GOR NWO-I bestaat uit de medewerkers van alle negen NWO-instituten, de universitaire werkgroepen (BUW) en bureau NWO-I vertegenwoordigd door leden uit de lokale ondernemingsraden. In de COR NWO zitten naast de GOR-leden ook drie vertegenwoordigers vanuit de ondernemingsraad van de domeinenorganisatie van NWO. We geven je in deze nieuwsbrief een update over samenstelling van de COR NWO en GOR NWO-I en het laatste nieuws.

Samenstelling COR NWO en GOR NWO-I

Als eerste kozen de COR NWO en de GOR NWO-I hun dagelijkse besturen (DB). Het DB van de COR NWO bestaat uit: Tamara van Mölken (NWO-D, voorzitter), Peter Kluit (Nikhef, vicevoorzitter) en Rachid Chafi (NWO-D, secretaris). Het DB van de GOR NWO-I bestaat uit: Patricia Vogel (bureau NWO-I, voorzitter), Peter Kluit (Nikhef, vicevoorzitter) en Bas Steenbeek (AMOLF, secretaris). Ambtelijk secretaris Sanne Prins ondersteunt beide raden. Heb je een vraag, suggestie of wil je iets voorleggen aan de COR NWO of GOR NWO-I dan zijn we bereikbaar via COR@nwo-i.nl of GORNWOI@nwo-i.nl.

Nieuws van de COR NWO


Advies governance NWO-I
Er is een onafhankelijke adviescommissie ingesteld met als opdracht om de huidige governance van NWO-I en met name de bestuurlijke vertegenwoordiging van de instituten op het niveau van de raad van bestuur te evalueren en advies hierover uit te brengen. Inmiddels is bekend wie deel uit maakt van deze commissie en is de COR NWO ook uitgenodigd voor een gesprek met de adviseurs. Omdat de uiteindelijke adviezen gevolgen kunnen hebben voor heel NWO wordt dit onderwerp op de COR-tafel besproken. Immers de raad van bestuur van NWO is ook de opdrachtgever.

Voortzetting tijdelijke UVR
De COR NWO is met de bestuurder overeengekomen om de tijdelijke afspraken over woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding te handhaven tot in ieder geval 1 januari 2022. In de vergadering van november 2021 bespreken we met de bestuurder hoe we verder gaan na 1 januari. Hopelijk zijn de coronamaatregelen dan niet meer nodig en kunnen we echt vooruit gaan kijken!

Nieuws van de GOR NWO-I


Privacy beleid NWO-I
Een van de eerste poststukken die door de GOR NWO-I werd ontvangen was een instemmingsaanvraag over de invoering van het privacy beleid bij NWO-I. In de eerste overlegvergadering werd het voorgenomen beleid besproken en konden we vragen stellen aan zowel Jan van der Boon, directeur Bedrijfsvoering NWO-I als Cora Arts, privacycoördinator NWO-I. De GOR NWO-I is blij dat er nu een duidelijk beleid ligt om de kwaliteit van de verwerking en de beveiliging van persoonsgegeven te optimaliseren en daarmee te voldoen aan de relevante privacywet- en regelgeving. De commissie AVG/Privacy met zowel COR- als GOR-leden bestaat uit Gerben Kaas (DIFFER), Sylvianne Roscam Abbing (ARCNL) en Rachid Chafi (NWO-D). Zij worden periodiek op de hoogte gehouden over eventuele aanpassingen en ook gaat deze commissie in de gaten houden hoe alle NWO-I-medewerkers geïnformeerd worden. Het verhogen van bewustwording omtrent privacy onder het NWO-I-personeel is namelijk iets waar de GOR NWO-I extra aandacht voor vraagt.

Bedrijfsvoering/doorontwikkeling NWO-I
Bureau Rijnconsult ondersteunde NWO-I al bij de doorontwikkeling van de organisatie. Nu is de rol van Rijnconsult uitgebreid en zullen zij ook een deel van het adviestraject op zich gaan nemen. Op 5 oktober heeft de GOR NWO-I een uitgebreide toelichting gekregen op het proces en konden er vragen gesteld worden. Hoewel we denken dat de GOR NWO-I eerder betrokken had kunnen worden bij het proces, zijn we wel van mening dat de inzet van Rijnconsult noodzakelijk is. We hebben aan de bestuurder gevraagd of we extra zorgvuldig op de hoogte kunnen worden gehouden, zodat we in het toekomst echt invloed kunnen uitoefenen op het besluitvormingsproces.

Contactpersoon BUW-medewerkers
De GOR NWO-I en de COR NWO-I behartigen ook de belangen van de BUW-medewerkers die formeel bij NWO-I horen. Op het moment zit er niemand vanuit de BUW-werkgroepen in de GOR NWO-I en COR NWO. Henk de Haas (NIOZ) is daarom contactpersoon voor de BUW-werkgroepen. Ben je BUW-medewerker en benieuwd naar de ontwikkelingen binnen NWO of heb je suggesties of knelpunten voor de GOR NWO-I of COR NWO? Dan kun je Henk bereiken via GORNWOI@nwo-i.nl

Nieuwsbrief Inside NWO-I, november 2021

Confidental Infomation