Print deze pagina

Nieuws van de medezeggenschap (september 2023)

Wie vertegenwoordigt jouw instituut in de Centrale Ondernemingsraad van NWO (COR NWO) en de Groepsondernemingsraad NWO-I (GOR NWO-I)?
In juni startten nieuwe leden in beide raden. Het vertrek van Jan van der Boon betekent ook dat de medezeggenschap voortaan met een andere bestuurder moet overleggen.

Wisseling van de wacht in COR NWO en GOR NWO-I

De COR NWO en GOR NWO-I hebben een aantal nieuwe leden. Daarom was er op 12 juni een overdrachtstraining en in de daarop volgende vergadering kozen we het nieuwe dagelijks bestuur (DB) van beide raden. Het DB van de COR NWO bestaat uit: Daan van Loon (NIOZ) voorzitter, Vera Meester (NWO-D) plaatsvervangend voorzitter en Rachid Chafi (NWO-D) is secretaris.
Het DB van de GOR NWO-I bestaat uit: Patricia Vogel (bureau NWO-I), voorzitter, Daan van Loon (NIOZ), plaatsvervangend voorzitter en Arno Gregoor (ASTRON) is secretaris. Sanne Prins maakt als ambtelijk secretaris van beide raden de DB's compleet. Heb je vragen of opmerkingen? De raden zijn bereikbaar via COR@nwo-i.nl en via GORNWOI@nwo-i.nl.

De vaste commissies zijn eveneens grotendeels gevuld. In de volgende Inside NWO-I vertellen we je hier meer over. Ook stellen de voorzitters zich dan kort voor.

Wil je weten wie er namens jouw ondernemingsraad in de COR NWO en GOR NWO-I zit, kijk dan op de NWO-I website.

Governance NWO-I

Door het vertrek van Jan van der Boon als directeur NWO-I a.i. en tevens directeur bedrijfsvoering bureau NWO-I per 12 juli zijn beide posities vacant. Tijdens de interne COR-vergadering van 4 juli schoof bestuurder Caroline Visser aan om uitleg te geven over de beoogde situatie na het vertrek van Van der Boon. Deze uitleg deelde ze vervolgens ook schriftelijk met de COR NWO, GOR NWO-I en de OR bureau NWO-I (ORB).
Op 11 juli vond overleg plaats tussen (delegaties van) de medezeggenschapsraden en Caroline Visser over de rol van de medezeggenschap in de besluitvorming over de tijdelijke nieuwe besturing van NWO-I. De meningen over de wettelijke rol van de medezeggenschap lagen (en liggen) uit elkaar. Toch hebben we een werkwijze afgesproken die voor alle partijen in het belang van de institutenorganisatie werkt. Na het zomerreces maken we procesafspraken om daarmee de rol van de medezeggenschap goed te verankeren in het proces naar een definitieve governance van NWO-I.

We danken Jan van der Boon voor de prettige en open samenwerking.

De GOR NWO-I bracht al ongevraagd advies uit. Daarnaast kreeg de ORB een adviesaanvraag over de voorgenomen benoeming van een tijdelijk bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Het gaat om degene met wie de ORB in de overlegvergaderingen overlegt en die namens het bestuur contactpersoon is voor de ORB. De ORB heeft hierover inmiddels geadviseerd en wacht op het definitieve besluit. In de komende nieuwsbrief vatten we het ongevraagde advies van de GOR NWO-I samen. Wellicht kunnen we dan ook een reactie van de bestuurder delen.

 

Confidental Infomation