Print deze pagina

Herziening functies bureau NWO-I en bedrijfsvoeringsfuncties bij instituten

In 2018 worden alle functies bij NWO-D, bureau NWO-I en de bedrijfsvoering bij de NWO-instituten opnieuw beschreven. De medewerkers krijgen eind dit jaar een nieuwe, meer algemene functiebeschrijving. De wetenschappelijke functies en de daaraan ondersteunende functies bij de instituten zijn geen onderdeel van dit project, net als de oio's in dienst van NWO-I.

Waarom worden de functies opnieuw beschreven?
Het huidige functiegebouw dateert uit 2005. Het bevat ruim driehonderd functiebeschrijvingen en dat moeten er minder worden. Bovendien ondersteunt het functiegebouw de nieuwe organisatiestructuur en -doelstellingen onvoldoende. Bij de herziening worden de kernwaarden van NWO in de functiebeschrijvingen meegenomen.

Zijn de nieuwe functiebeschrijvingen anders?
Functies of werkzaamheden veranderen niet. Alleen de beschrijving van de functies wordt anders:

 • Functies worden algemener beschreven en daardoor beknopter;
 • Waar in de huidige functiebeschrijvingen vooral taken en werkzaamheden staan beschreven zullen in de nieuwe beschrijvingen de resultaten van die werkzaamheden centraal staan;
 • Vergelijkbare functies met aansluitende functieniveaus (bijvoorbeeld junior-medior-senior) worden in één functieprofiel samengevoegd;
 • Aan alle functies worden samenhangende competenties gekoppeld; het gaat om (gedrags)vaardigheden die nodig zijn voor:
  • goede uitoefening van de functie;
  • het bieden van een handvat om te groeien in vaardigheden en daarover afspraken te maken tussen medewerker en leidinggevende tijdens het jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprek;
  • het handelen naar de kernwaarden van NWO (grensverleggend, betrokken, betrouwbaar en verbindend).

Wat merkt u hiervan?
Samengevat betekent deze herziening dat alle medewerkers van NWO-D, het bureau NWO-I en de bedrijfsvoering bij de NWO-instituten een nieuwe, meer algemene functiebeschrijving krijgen met de daarbij behorende competenties en functieschaal. Dit project leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen in functies of werkzaamheden.

In incidentele gevallen zal de functieschaal van de nieuwe beschrijving afwijken van de huidige functieschaal. Mocht de nieuwe functieschaal hoger zijn, dan wordt de medewerker naar die schaal bevorderd. Als de nieuwe functieschaal lager is, dan behoudt de medewerker het salaris van de huidige schaal.

Wanneer gebeurt dit?
Het beschrijven van de nieuwe functies en het competentiehandboek moet in september gereed zijn. Het nieuwe functiehuis kan dan in november worden vastgesteld. Aan het einde van dit jaar krijgen alle medewerkers in de betreffende functies dus een nieuwe functiebeschrijving.

Hoe vindt deze herziening plaats?
De herziening van het functiehuis is een project in opdracht van Caroline Visser, lid raad van bestuur NWO. Opdrachtnemer zijn P&O NWO-D en NWO-I gezamenlijk. Projectleider is Jos Lensen en in de projectgroep zijn beide organisatieonderdelen vertegenwoordigd (zie namenlijst onderaan). Een stuurgroep houdt vinger aan de pols. Daarin zitten Miranda Noordermeer, directeur bedrijfsvoering NWO-D, Christa Hooijer, directeur NWO-I, Jos Baeten, directeur CWI en Herry Nijhuis, directeur TTW.

De projectgroep startte inmiddels met het opstellen van de eerste nieuwe functiebeschrijvingen samen met inhoudelijke input van en in samenspraak met klankbordgroepen. Daarin zitten medewerkers uit verschillende functiegebieden. De projectgroep biedt de resulterende set functiebeschrijvingen aan de stuurgroep aan ter vaststelling. Hierbij wordt ook de centrale ondernemingsraad geraadpleegd.

Vragen?
Vragen over het project kunt u stellen aan uw eigen P&O adviseur. De volgende collega's nemen deel aan de projectgroep:

 • Jos Lensen (NWO-D P&O, projectleider)
 • Remco Achten (NWO-D ENW)
 • Mark Boneschanser (NWO-I)
 • Lieke van Emmerik (NWO-D SGW, communicatie)
 • Gerda Goedhart (NWO-D P&O)
 • Onno Hutten (NWO-D financiën)
 • Charlotte Kuiper (NWO-D ENW)
 • Sigrid Moerbeek (NWO-instituut NIOZ)
 • Leon Ouwerkerk (NWO-instituut CWI)
 • Barbara van de Plassche (NWO-D, projectondersteuning)
 • Francien Petiet (NWO-D SGW)
 • Sabine Sandbergen (NWO-D I&A)
 • Odile Steijger (NWO-D TTW)
 • Arian Visser (NWO-I)

Nieuwsbrief Inside NWO-I, juni 2018

 

Confidental Infomation