Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO: maak kennis met Fons Kuijk

De COR NWO behartigt de belangen van alle NWO- en NWO-I-werknemers in overleg met de raad van bestuur. Maak in de nieuwsbrief van deze maand kennis met Fons Kuijk, senior wetenschappelijk medewerker op NWO-instituut CWI (Centrum Wiskunde & Informatica) in Amsterdam en vice-voorzitter van de COR NWO.

Waar werk je binnen NWO?
Ik werk als senior wetenschappelijk medewerker op het CWI in de onderzoeksgroep Distributed & Interactive Systems. Daar onderzoeken we hoe mediatechnologie communicatie kan ondersteunen. Never a dull moment, mijn werk is altijd veelzijdig. Zo varieerde het dit jaar van het analyseren van de live tv-registratie van de MotoGP race op Silverstone tot het bouwen en uitproberen van real-time software om geavanceerde 3D representaties van gebruikers efficiënt te produceren, te verzenden en zichtbaar te maken in geografisch verspreide Virtual Reality omgevingen.

Waarom zit je in de COR NWO, wat is jouw motivatie?
Tja, ik ben pas anderhalf jaar lid van de COR terwijl ik al in 1983 op het CWI ben komen werken. Je kunt dus wel zeggen dat ik mijn roeping lang heb weten te ontlopen, maar nu werd ik toch onhoudbaar getriggerd door het naderende ‘onheil’ van de transitie. Dat leek mij een uitdagende periode waarin een ondernemersraad een verschil kan maken. Ik heb in het verleden als schoolbestuurder zelf meerdere fusieprocessen aangestuurd en die ervaring komt op dit moment goed van pas. Het is voor mij dan ook vanzelfsprekend dat ik me niet kan beperken tot het louter behartigen van de belangen van mijn eigen instituut. Maar dat is voor mij ook juist het leuke van de COR, je raakt vanzelf betrokken bij alle onderdelen van NWO.

Wat wil je bereiken in deze zittingstermijn?
Het is mooi dat ik al een bijdrage heb kunnen leveren om de ‘UVR (Uitvoeringsregelingen)-hobbel’ voor de transitie te kunnen nemen, maar ik weet ook: na zo’n transitie begint het pas. Er is ons vol optimisme een mooie toekomst voorgehouden, maar mede door de tijdsdruk was het proces in grote mate op hoofdlijnen gericht en is nu op detail nog veel door te ontwikkelen. De diversiteit binnen NWO is groot. Cultuurverschillen kunnen leiden tot miscommunicatie en bemoeilijken samenwerking. Voor wat vanzelfsprekend lijkt blijkt het dan toch nodig duidelijke afspraken te maken.

Wat ik deze zittingstermijn wil bereiken? Ik zie het als taak van de COR om met raad en daad te helpen om de klus af te maken. Daar zullen we ook na deze zittingstermijn nog mee bezig zijn, aanpassingen in de organisatie zullen ook in de toekomst vast nog noodzakelijk zijn. Deel uitmaken van een grote organisatie heeft in potentie zowel voordelen als nadelen. Wij dienen als COR te allen tijde mee te denken over hoe zo’n omvangrijke en diverse organisatie optimaal gebruik kan maken van de voordelen en hoe de nadelen zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Begrip voor de verscheidenheid en aandacht voor belangen van de individuele werknemers zijn voor mij daarbij leidraad.

Meer informatie over de COR NWO
Kijk op de NWO-I website voor meer informatie over de COR NWO.

Confidental Infomation