Print deze pagina

Henk Tamsma is nieuw Hoofd P&O NWO-I

Meer met en voor elkaar betekenen.

Het MT van NWO-I heeft Henk Tamsma benoemd tot Hoofd P&O NWO-I.
Hij gaat in deze rol nauw samenwerken met de P&O-managers van de NWO-instituten en is leidinggevende van de P&O-collega's van het bureau. Henk start op 15 november.

Van DIFFER naar bureau NWO-I

Henk Tamsma kent de NWO-I organisatie goed, want sinds 2014 is hij Hoofd P&O bij NWO-instituut DIFFER in Eindhoven. In 2015 stond hij meteen voor de uitdaging om DIFFER-medewerkers te begeleiden in de verhuizing van locatie Nieuwegein naar Eindhoven. Het laatste halfjaar nam hij - samen met collega René Schoonen - ook de vacante positie van instituutsmanager waar.
Vóór DIFFER werkte Henk bij SNS Reaal in diverse functies in Human Resource Management.
Waarom deze stap naar buiten DIFFER? Henk: "Als P&O-er ben ik ervan overtuigd dat het voor jezelf en de organisatie goed is om zo nu en dan te kiezen voor een andere positie. Ik was al projectleider Youforce en sterk betrokken bij de voorbereiding van een shared back office voor gemeenschappelijke P&O-services – op NWO-I-breed niveau, en toen de vacature zich aandiende, kwam dat voor mij bij elkaar".

Veel delen

Vanuit zijn positie bij DIFFER weet Henk wat het betekent om als instituut deel uit te maken van de NWO-I-organisatie: "Een instituut heeft autonomie nodig voor beleid dat aansluit bij het unieke wetenschapsveld. Het voeren van eigen branding in arbeidsmarktcommunicatie is hier een voorbeeld van. Dat is logisch, maar er is ook veel wat we delen. Dit komt bij elkaar in de gemeenschappelijke NWO-I-strategie. Denk aan het uitvoeren van het beleid van Erkennen en Waarderen, Wetenschappelijke Integriteit, en Diversiteit & Inclusie. Er is een medewerkersonderzoek voor geheel NWO-I in voorbereiding. Het is efficiënter om dat bij alle negen instituten op dezelfde manier te doen, want zo halen we ook inkoopvoordeel".

Fantastisch

Jan van der Boon, directeur Bedrijfsvoering en algemeen directeur NWO-I a.i., is blij met de overstap: "Henk heeft zijn sporen verdiend binnen NWO-I, als P&O-manager bij DIFFER, maar ook in diverse taken over de volle breedte van de organisatie, als projectleider Youforce en als voorzitter van het overleg van de Hoofden P&O. Fantastisch dat Henk bereid is deze rol op zich te nemen en leiding te gaan geven aan de verdere ontwikkeling van ons personeelsbeleid en de dienstverlening op HR-terrein van bureau NWO-I aan onze instituten". 
Ook de ondernemingsraad van het bureau had een positief 'klikgesprek' met Henk.

Sin en wille kin folle tille

Op de zesde verdieping van NWO-I in Utrecht heeft Henk, die in Friesland opgroeide, al een bordje opgehangen met de tekst ‘Sin en wille kin folle tille’. Vrij vertaald betekent dat 'met werkplezier en wil kun je bergen verzetten'. Het is zijn lijfspreuk, die hij bij de collega's van zowel instituten als het bureau NWO-I zal uitdragen.
Henk: "Ik ben ervan overtuigd dat we meer met en voor elkaar kunnen betekenen. Van DIFFER neem ik de extreem positieve oplossingsgerichtheid mee – 'hoe kan het wel'. NWO-I is een servicebureau dat de wetenschap dient. Hoe mooi is dat om daaraan een bijdrage te leveren?"

Wie is Henk Tamsma?

Henk (1970) studeerde sociale wetenschappen aan de RUG in Groningen (specialisatie Arbeid & Beleid) en werkte in vele P&O- en HRM-business gerelateerde rollen bij Randstad, SNS Bank, SNS Reaal en sinds 2014 DIFFER. Hij woont in Rosmalen met zijn gezin. Als hobby's heeft Henk hardlopen en wintersport, en hij maakt deel uit van een kook- en leesclub.

Confidental Infomation