NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/nwo-instituten/nikhef/

Geprint op :
14 oktober 2019
12:43:24

Nikhef is een instituut dat onderdeel uitmaakt van NWO-I.

De huidige missie van het Nikhef luidt:

De missie van het instituut voor subatomaire fysica Nikhef is onderzoek doen naar de interacties en structuur van de elementaire deeltjes en de krachten die er zijn op de kleinste schalen en met de hoogst haalbare energieën. Nikhef gebruikt hiervoor twee elkaar aanvullende methoden:

  • versnellerfysica; voor onderzoek naar de interacties bij botsingen van deeltjes in deeltjesversnellers, met name op CERN;
  • astrodeeltjesfysica; voor onderzoek naar de interacties tussen de aarde en deeltjes en straling afkomstig uit het heelal.

Nikhef coördineert de Nederlandse experimentele activiteiten op dit gebied. Het onderzoek op Nikhef vertrouwt op de ontwikkeling van innovatieve technologieën. De kennis- en technologietransfer naar derden, zoals industrie, burgermaatschappij en het algemeen publiek, is een integraal onderdeel van de missie van Nikhef.

Het instituut voor subatomaire fysica (Nikhef) maakt deel uit van het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef), een samenwerkingsverband tussen NWO-I (voorheen FOM), de Radboud Universiteit te Nijmegen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Het instituut voor subatomaire fysica speelt een centrale rol in dit samenwerkingsverband. Het instituut neemt deel aan drie van de vier grote experimenten (ATLAS, LHCb en ALICE) bij de deeltjesversneller LHC (Large Hadron Collider) op CERN. Het instituut levert zowel belangrijke wetenschappelijke als technologische bijdragen aan deze experimenten. Via het instituut hebben ook Nederlandse bedrijven bijgedragen aan de bouw van de LHC. Met de metingen bij de LHC hebben de onderzoekers in juli 2012 de ontdekking van een nieuw deeltje aangekondigd, dat steeds meer lijkt op het langgezochte higgs-boson-deeltje. Ook hopen ze andere ontdekkingen te doen die een doorbraak kunnen betekenen voor ons begrip van de raadselachtige asymmetrie tussen materie en antimaterie in het heelal.

Daarnaast is het instituut betrokken bij vier projecten in de astrodeeltjesfysica. De neutrinotelescoop ANTARES, die gebouwd is op de bodem van de Middellandse Zee, is in staat lichtsporen waar te nemen die zijn veroorzaakt door neutrino's en de hele aarde hebben doorkruist. Nikhef is ook een belangrijke partner in de bouw van de opvolger van ANTARES, de veel grotere KM3NET detector, die tot doel heeft om de neutrinobronnen in het universum te ontdekken. In het westen van Argentinië registreert het Pierre Auger Observatorium extreem energierijke deeltjes uit het heelal. Met het experiment VIRGO in Italië verkent het instituut onderzoek aan zwaartekrachtgolven, en met de XENON-detector in het ondergrondse laboratorium in Gran Sasso (Italië), wordt gezocht naar donkere materie. Alle onderzoekslijnen worden binnen het instituut ondersteund door hoogwaardig theoretisch onderzoek, grensverleggende detector-R&D en ontwikkeling van krachtige reken- en verwerkingstechnieken, die men ontwikkelt met GRID-technologie.

De wetenschappelijke staf bestaat uit zo'n 120 fysici. De helft van hen is oio of postdoc. Afdelingen Mechanica, Elektronica en Informatietechnologie leveren de benodigde technische ondersteuning. Hier werken zo'n 100 medewerkers.

Missiebudget
Meer informatie over het missiebudget van Nikhef vindt u hier.

Jaarverslag
De jaarverslagen van Nikhef

Nikhef op YouTube
Hoe zoek je naar donkere materie, een onzichtbaar deel van het heelal?

Nikhef-bestuur
De partners in het samenwerkingsverband Nikhef voeren een gecoördineerd, gezamenlijk onderzoekprogramma uit. Dit programma met bijbehorende begroting, alsmede de participatie in internationale collaboraties, wordt vastgesteld onder verantwoordelijkheid van het overkoepelende Nikhef-bestuur.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
prof.dr. C.C.A.M. Gielen (NWO)
dr.ir. C.L.A. Hooijer (NWO)
prof.dr. L.M.C. Buydens (RU)
prof.dr. P.H. van Tienderen (VU)
prof.dr. G.F.B.P. van der Meer (UU)
prof.dr. J. Knoester (RUG)
prof.dr. A.Th. Schreiber (VU)
drs. J.K. de Kleuver (NWO)

Scientific Advisory Committee (SAC)
Voor het samenwerkingsverband is een 'Scientific Advisory Committee' ingesteld. Dit is per 31 december 2014 als volgt samengesteld:
F. Gianotti (CERN, Geneva)
N. Glover (IPPP, Durham)
J. Mnich (DESY, Hamburg)
T. Nakada (EPFL, Lausanne)
A. Rubbia (voorzitter, ETH, Zurich)
J. Schukraft (CERN, Geneva)
C. Spiering (DESY Zeuthen, Berlin)

Directeur Nikhef
Prof.dr. S.C.M. Bentvelsen

Communicatieadviseur Nikhef
Vanessa Mexner

Nikhef op YouTube
Particle & astroparticle physics at Nikhef