Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (Inside NWO-I mei 2021)

Op dinsdag 13 april vergaderde de COR NWO, waarbij - voor een deel van de vergadering - bestuurder Caroline Visser aanschoof.
De belangrijkste punten op de volle agenda waren het Nieuw Financieel Systeem (U4ERP), de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering van NWO-I, de nieuwe richtlijn voor de (her)benoeming van een instituutsdirecteur, het Arbojaarplan 2021 van NWO-I, de hack bij NWO en de vernieuwde medezeggenschapsstructuur.

Met de bestuurder sprak de COR NWO over de laatste ontwikkelingen rondom de invoering van het Nieuw Financieel Systeem bij NWO-I, U4ERP. De beveiliging van de testomgeving is op aangeven van de COR NWO opgeschroefd en alles lijkt klaar voor de livegang op 1 mei 2021. Ook kregen we een procesupdate over de doorontwikkeling van NWO-I. Bij deze doorontwikkeling wordt niet alleen gekeken naar Bureau NWO-I, maar naar de gehele bedrijfsvoering van de institutenorganisatie. Echt een onderwerp waarover de COR (en binnenkort de GOR) graag geïnformeerd blijft en waarover we gevraagd en ongevraagd advies zullen geven.

Daarnaast bespraken we met de bestuurder de nieuwe richtlijn voor de (her)benoeming van een instituutsdirecteur, waar ook de rol van de medezeggenschap in beschreven staat. Tot slot kwamen het Arbojaarplan 2021 van NWO-I, de hack bij NWO en de vernieuwde medezeggenschapsstructuur aan bod. Dit laatste onderwerp behandelden we ook uitgebreid in de interne vergadering. Zo besloten we dat de overdrachtsdatum naar de nieuwe COR (en GOR) 6 juli 2021 wordt en stelden we de COR- en GOR-reglementen vast. Deze reglementen staan binnenkort op de website van NWO-I. In het verlengde hiervan hebben we ook afspraken gemaakt over andere zaken die niet thuishoren in de reglementen, maar die wel belangrijk zijn. Denk aan de urencompensatie voor leden in de ondernemingsraden en het informeren van jullie, de achterban.

Contact met de COR NWO

Ben je nieuwsgierig naar wat we precies hebben besproken in een van de vergaderingen? Meld je dan aan voor de COR-mailing via COR@nwo-i.nl.
Je krijgt dan alle vastgestelde notulen en agenda's toegestuurd. Ook voor vragen over de COR (en binnenkort de GOR) kun je op dit e-mailadres terecht.

Confidental Infomation