Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (Inside NWO-I mei 2019)

Maak kennis met ambtelijk secretaris Sanne Prins

De Centrale Ondernemingsraad van NWO (COR NWO) behartigt de belangen van alle NWO- en NWO-I-werknemers in overleg met de raad van bestuur. Maak in deze nieuwsbrief kennis met Sanne Prins, de nieuwe ambtelijk secretaris van de COR NWO, en lees over het Jaaroverzicht COR NWO 2018. Ook de COR NWO-verkiezingen van vorige maand komen aan bod. Helaas zijn de twee zetels voor de medewerkers uit de universitaire werkgroepen (BUW) niet ingevuld. Aanmelden voor deze zetels is alsnog mogelijk via cor@nwo-i.nl.

Maak kennis met Sanne Prins, de nieuwe ambtelijk secretaris van de COR NWO
Sanne Prins is sinds februari de nieuwe ambtelijk secretaris van de Centrale Ondernemingsraad van NWO. Sanne (34) is getrouwd en moeder van een zoon en twee dochters.

"In 2015 begon ik bij NWO als secretaresse bij de afdeling Chemie en Wiskunde, dat nu onder het domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) valt. Vanuit die positie kreeg ik de mogelijkheid om de toenmalige ambtelijk secretaris te ondersteunen in de drukke transitieperiode. Het zaadje voor het vak van ambtelijk secretaris was daarmee geplant. Eind 2018 zag ik een vacature voor deze functie. Ik twijfelde dan ook geen moment en schreef een sollicitatiebrief.

Als ambtelijk secretaris ondersteun ik de COR NWO, zowel op secretarieel gebied als organisatorisch en beleidsmatig. Alle overige collega's binnen de COR NWO zijn gekozen leden. In die zin ben ik een beetje vreemde eend in de bijt. Gelukkig ben ik in een team terechtgekomen met gezellige en gemotiveerde mensen, met ook nog eens een hoop ervaring.

Mijn persoonlijke doel is de communicatie vanuit de COR NWO naar alle NWO-collega's op te pakken. Dat betekent onder meer dat ik de COR NWO-content op de NWO-I-website ga updaten en ook NWO-intranet Joost ga vullen met informatie over de COR NWO. Ik hoop daarmee de collega's meer te betrekken bij de COR NWO en te laten zien hoe interessant, belangrijk en veelzijdig het werk van de COR NWO is. Ook ben ik inmiddels begonnen met een opleiding speciaal voor ambtelijk secretarissen. Erg fijn dat ik al het geleerde gelijk in de praktijk kan brengen."

Lege zetels voor universitaire werkgroepen
Op 8 april jl. waren er verkiezingen voor de Centrale Ondernemingsraad van NWO. In de COR NWO zijn twee zetels beschikbaar voor werknemers uit de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW). Dat zijn promovendi, in dienst bij NWO-I en werkzaam bij de universiteiten. Helaas heeft geen enkele BUW-medewerker zich kandidaat gesteld en dat betekent dat deze twee zetels nu vacant zijn en de belangen van de bijna driehonderd medewerkers niet goed geregeld zijn. Als je als BUW-medewerker jouw collega's wil vertegenwoordigen in de COR NWO, stuur dan een mail naar cor@nwo-i.nl. De COR NWO kan dan speciaal voor jou nieuwe verkiezingen uitschrijven.

Jaaroverzicht COR NWO 2018
Je kunt alles wat de COR NWO voor jou heeft gedaan, lezen in het COR NWO Jaaroverzicht 2018. Het gaat onder meer over de realisatie van de speerpunten voor 2018, de financiering van de verhuizing van SRON, de oio-opleidingen, de NWO-strategie en het personeelsbeleid. Als jij een onderwerp hebt waarvan je vindt dat de COR daar iets mee moet doen, mail het dan naar cor@nwo-i.nl.


Nieuwsbrief Inside NWO-I, mei 2019

Confidental Infomation