Print deze pagina

NWO viert… Coming-Outdag

Column van LHBTI-coördinator Leon Ouwerkerk

In de rubriek 'NWO viert …' lichten we bijzondere (feest)dagen uit die we als NWO'ers samen kunnen vieren. Deze keer staat Coming-Outdag centraal die op 11 oktober plaatsvindt. Deze dag besteedt aandacht aan het moment dat lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI+) openlijk voor zijn/haar/hen seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomen: het uit de kast komen, oftewel de coming-out. NWO/NWO-I viert Coming-Outdag door het ophangen van de regenboogvlag op 11 oktober bij de kantoren in Utrecht en Den Haag en bij alle NWO-instituten. Collega Léon Ouwerkerk, P&O-adviseur bij CWI en LHBTI+ coördinator voor heel NWO en NWO-I, heeft een persoonlijke column geschreven over Coming-Outdag.

Column

Hallo, ik ben Léon en mijn voornaamwoorden zijn hij/hem/zijn.

Ik hoop dat mijn openlijke wokeness geen allergische reactie tot gevolg heeft en dat ik je aandacht nog even vast kan houden.

Eerlijk gezegd was ik tot zo’n acht maanden geleden niet overtuigd van het nut van het delen van mijn voornaamwoorden, maar toen las ik het artikel (zie PDF onderaan deze pagina) in The Lancet (Sinton et al., 2020).

De schrijvers concluderen dat zichtbaarheid een essentieel gevoel van individuele saamhorigheid en veiligheid schept voor LHBTI+ personen. Daarnaast kunnen mensen die open kunnen zijn over hun seksualiteit en gender, een rolmodel zijn voor de hele gemeenschap. In de STEM ( = Science, Technology, Engineering, en Mathematics) disciplines wordt het omgekeerde probleem, dat van onzichtbaarheid, verergerd door heteronormatieve stereotypen, waardoor LHBTI+ personen zich belemmerd kunnen voelen op de werkvloer. Een van de oorzaken dat mensen niet snel uit de kast komen op hun werk is dat ze zichzelf willen presenteren als professioneel en zorgvuldig, eigenschappen die ook vaak aan heteronormativiteit worden gekoppeld. Het is daarom niet verrassend dat STEM-disciplines kampen met een gebrek aan zichtbaarheid en ondervertegenwoordiging van LHBTI+ professionals en studenten.

Het artikel in The Lancet verwijst ook naar een enquête onder Britse LHBTI+ bèta-wetenschappers waaruit blijkt dat deze groep zich vaak geïsoleerd voelt. Bijna de helft van transgender onderzoekers heeft overwogen hun werk in STEM-disciplines op te geven, of heeft al ontslag genomen.

Dit is een probleem omdat het betekent dat we talent kwijtraken vanwege de onzichtbaarheid van LHBTI+ mensen op de werkvloer en/of omdat mensen zich niet thuis voelen op hun werk.

In het artikel worden diverse macro-interventies aangeraden, die mij allemaal bekend voorkomen omdat NWO al met veel van deze interventies werkt. Maar er worden ook micro-interventies genoemd die je als individu kunt uitvoeren. Een daarvan is het delen van je voornaamwoorden.

Door dit artikel besefte ik dat het delen van je voornaamwoorden niet over jezelf gaat, maar een manier is om, ongeacht je eigen seksuele identiteit, je collega’s te steunen.

Ik ben geboren als cisman (mijn genderidentiteit en genderexpressie komen overeen met het biologische geslacht dat bij mijn geboorte werd genoteerd). Ik hoef anderen niet te laten weten hoe ik wil worden aangesproken. Maar door je voornaamwoorden te delen, maak je het makkelijker voor transgender, intersekse en non-binaire collega’s om dat ook te doen. Het maakt hun werkleven eenvoudiger voor hen.

Hiermee wil ik niet suggereren dat je, elke keer als je jezelf voorstelt, je voornaamwoorden moet noemen, maar het lijkt me een kleine moeite om ze onderaan een e-mail te zetten of toe te voegen aan een ‘Over mij’ PowerPointslide. Dit laat op zijn minst zien dat je ruimdenkend bent en een veilig persoon voor LHBTI+ collega’s.

Het is natuurlijk geen verplichting en deze suggestie is zeker niet bedoeld om collega’s te dwingen om uit de kast te komen. Maar je zou vandaag al kunnen beginnen met het toevoegen van je voornaamwoorden aan de standaardhandtekening onder je e-mail, ook als je een hetero, cisgender persoon bent.

Bedankt, en een fijne Coming Out dag gewenst!

Léon Ouwerkerk (hij/hem/zijn)
LHBTI+ coördinator
L.J.ouwerkerk@cwi.nl

###

Diversiteit & Inclusie bij NWO en NWO-I

Deze nieuwe rubriek verschijnt zowel op het NWO-intranet Joost als in de nieuwsbrief Inside NWO-I. Het is een initiatief vanuit het NWO-D en NWO-I-brede Diversiteitsteam. Wij werken aan het werken in een inclusieve organisatie mét inclusieve procedures. We geloven erin dat we onze strategische ambities als NWO kunnen verwezenlijken als we ook streven naar het zijn van een diverse organisatie met een inclusieve cultuur. Diversiteit brengt ons creativiteit, innovatie en vernieuwing en daarnaast zijn we ervan overtuigd dat we meer maatschappelijke impact hebben als NWO wanneer we als NWO een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dat vraagt van NWO dat we een werkgever zijn waar iedereen welkom is, zichzelf kan zijn en het beste uit zichzelf kan halen. Deze D&I-kalender draagt daar aan bij. Je leest meer over diversiteit en inclusie op de NWO-website. En in de januari-editie van Inside NWO-I plaatsten we het artikel 'Werken aan een organisatie waar iedereen zichzelf kan zijn' over diversiteit binnen NWO en NWO-I.

Rubriek 'NWO viert …' op basis van een jaarkalender

De rubriek ‘NWO viert …' baseren wij op een jaarkalender die we zelf hebben samengesteld. Je vindt onze kalender op deze pagina. Dat een jaar(kalender) op 1 januari moet beginnen is geen vaststaand feit. Verschillende Romeinse keizers en Pausen veranderden de data: het jaar moet beginnen op 1 maart, of 25 maart of toch 1 januari? Het zette ons aan het denken: welke data vinden wij nog meer vanzelfsprekend en hoe is dat voor anderen? Tijd voor een kalender waar álle bijzondere dagen opstaan: dagen die wij als NWO'ers samen kunnen vieren. We hopen elkaar hiermee beter te leren kennen, meer kennis te krijgen over andere feestdagen die we zelf vieren en door het gesprek te openen over welke (feest)dagen bijzonder voor ons zijn, en waarom.

Wil je de andere uitgelichte (feest)dagen van 'NWO viert…' nalezen en/of kijken op de 'NWO viert...' kalender? Dat kan op de NWO-I website.

Wil je meedoen met deze rubriek?

Mist jouw (feest)dag op de kalender? En misschien wil jij iets vertellen in de rubriek 'NWO viert …' over een van de bijzondere dagen op deze kalender? Stuur dan een e-mail naar Nicole Verhoeven via n.verhoeven@nwo-i.nl. Dan voegen wij jouw dag toe aan de kalender en nemen we contact met je op voor een mogelijk interview voor deze rubriek.

 

Nieuwsbrief Inside NWO-I, september 2021

Confidental Infomation