Print deze pagina

Onderhandelaarsakkoord cao 2021

De WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV Overheid en AOb hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Onderzoekinstellingen voor 2021. In het akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over loonsverhoging, geboorteverlof en rouwverlof.

Partijen hebben de volgende afspraken gemaakt:

  • De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
  • De lonen worden per 1 januari 2021 met 1,4% verhoogd.
  • Het loon wordt tijdens geboorteverlof aangevuld tot het maximum dagloon. De pensioenpremie wordt doorbetaald als zou het volledig betaald verlof zijn. Tijdens geboorteverlof loopt de verlofopbouw door.
  • De werkgevers maken in overleg met de medezeggenschap een protocol rouwverlof. Partijen hebben afgesproken dat het rouwverlof binnen de bestaande kaders van geldende regelingen kan worden opgenomen en dit minimaal 1 week onbetaald verlof is aansluitend aan de begrafenis of crematie. Dit betreft rouwverlof bij overlijden in de eerste en tweede graad.

Uiterlijk 24 maart is duidelijk of dit onderhandelaarsakkoord  wordt omgezet in een definitief akkoord.

Kijk hier voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden en de cao. 

Confidental Infomation