Print deze pagina

Nieuws van de medezeggenschap (februari 2022)

Na de rust van de kerstperiode is de medezeggenschap in de vorm van de GOR NWO-I (Groepsondernemingsraad NWO-I) en de COR NWO (Centrale Ondernemingsraad NWO) weer volledig op stoom.
Saai is het niet: het komende halfjaar zijn het extern advies over de governance NWO-I en de uitwerking ervan belangrijke onderwerpen. De GOR NWO-I zal onder andere adviseren over de voorgenomen bestuursbesluiten over de ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I. De COR NWO bespreekt ook de NWO-strategie 2023-2026. 

Nieuws van de GOR NWO-I

Beleid hybride werken NWO-I: flexibel werken voor instituutsmedewerkers
In de laatste nieuwsbrief van 2021 gaven we al een update over het NWO-I-brede beleid Hybride werken.
In januari 2022 ontvingen we een laatste versie van het beleidsvoorstel, waarover de bestuurder instemming van de GOR vroeg. De bestuurder nam bijna alle verbeterpunten van de GOR NWO-I over en binnenkort reageren we op deze aangepaste versie. Het geformuleerde beleid geldt voor de hele institutenorganisatie, maar geeft wel de mogelijkheid om binnen de regeling per instituut eigen afspraken te maken.
De instituutsdirecteur overlegt hiervoor met de lokale ondernemingsraad. Zodra het beleid definitief is vastgesteld, wordt dit met alle medewerkers gedeeld.

Erkennen en waarderen: alle collega's betrekken
In de overlegvergadering (met de bestuurder) heeft Laura Jussen, beleidsmedewerker bij bureau NWO-I en projectleider, een uitgebreide toelichting gegeven op bijna anderhalf jaar werk van de NWO-I-commissie Erkennen en waarderen (E&W). De GOR NWO-I is uitgenodigd te reflecteren op de eerste conceptvisie. De GOR NWO-I ziet overduidelijk de noodzaak van aanpassingen op het gebied van Erkennen en waarderen in en staat positief tegenover het traject en de bijbehorende ambities. Het advies is alle collega's te blijven informeren over dit project. Daarnaast zijn collega's met een wetenschappelijke of technische functie nu niet vertegenwoordigd in de voorgenomen werkgroep E&W. Mogelijk kan de werkgroep hen op een andere manier betrekken. De GOR NWO-I zoekt dit uit!

Diversiteit & inclusie: iedereen welkom
De GOR NWO-I heeft het conceptimplementatieplan 2022-2027 Diversiteit & inclusie besproken in de overlegvergadering. We delen met de bestuurder dat NWO een organisatie moet zijn waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn, ongeacht culturele, etnische en/of religieuze achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, arbeidsvermogen/gezondheid en leeftijd. De GOR NWO-I hoopt dan ook de komende periode samen met de bestuurder op te trekken om dit te realiseren.

Nieuws van de COR NWO

Uitvoeringsregelingen: corona blijft ons bezighouden
Omdat de coronamaatregelen helaas nog steeds van toepassing zijn, zijn de tijdelijke afspraken over woon-werkverkeer en de thuiswerkvergoeding verlengd. Wel spreekt de COR NWO in februari 2022 over de thuiswerkvergoeding en de vergoeding facilitering thuiswerkplek. Deze twee vergoedingen waren eerder nog niet opgenomen in de uitvoeringsregelingen. Met de komst van het beleid Hybride werken, bij zowel NWO-I als NWO-D, is het noodzakelijk hierover goede afspraken te maken. De onderhandelingen gaan dus van start.

Algemene gang van zaken: wat staat er komende tijd op de agenda?
In december 2021 sprak de COR NWO met Dirk Jan van den Berg (voorzitter raad van toezicht), Marcel Levi (voorzitter NWO) en Caroline Visser (vicevoorzitter NWO) over de algemene gang van zaken. Zoals de WOR (Wet op Ondernemingsraden) voorschrijft, praat de COR NWO twee keer per jaar met de bestuurder over besluiten die in voorbereiding zijn en waarover de COR NWO iets te zeggen heeft (artikel 25 en 27). In het komende halfjaar staan in elk geval op de agenda:

  • Governance NWO-I (naar aanleiding van het advies van de externe adviseur).
  • Bedrijfsvoering NWO-I (naar aanleiding van de verbetervoorstellen; zie ook het artikel in de Inside NWO-I van december 2021). Dit onderwerp wordt door de GOR NWO-I behandeld.
  • NWO-strategie 2023-2026.
  • Gezamenlijk portfolio van de instituten, naar aanleiding van de conferentie van de Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI).

Waar staan de GOR NWO-I en COR NWO voor?

Wil je meer weten of de medezeggenschapstructuur binnen NWO en NWO-I? En wil je graag weten waar de GOR NWO-I en/of COR NWO voor staan en wat ze doen? Kijk dan op de pagina Medezeggenschap op de NWO-I website of lees dit artikel door waarin alle rollen uitgebreid worden toegelicht. Natuurlijk kun je ook de COR NWO en de GOR NWO-I zelf benaderen via COR@nwo-i.nl en GORNWOI@nwo-i.nl

Nieuwsbrief Inside NWO-I, februari 2022
Op de NWO-I website vind je het archief van de nieuwsbrief Inside NWO-I. 

Confidental Infomation