Print deze pagina

Medezeggenschap binnen NWO

NWO is een grote organisatie. Om ervoor te zorgen dat alle werknemers vertegenwoordigd worden, zijn er op drie niveaus medezeggenschapsorganen:

  • NWO (als geheel) - centrale ondernemingsraad - COR NWO.
  • NWO-I - de groepsondernemingsraad - GOR NWO-I.
  • Lokaal - elk instituut heeft zijn eigen ondernemingsraad en ook voor bureau NWO-I en NWO-D zijn aparte ondernemingsraden ingesteld.

Voor een uitgebreide beschrijving van de medezeggenschap klik hier. De spelregels van de medezeggenschap zijn vastgelegd in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden). Hierin staat onder andere dat een OR recht heeft op informatie en welke instrumenten er zijn om de medezeggenschap goed uit te voeren. De meest voorkomende zijn:

  • Adviesrecht
    De bestuurder vraagt advies aan de OR over een voorgenomen besluit, meestal over wijzigingen in de organisatie.
  • Instemmingsrecht
    De bestuurder vraagt instemming van de OR over het voornemen iets in te voeren of te wijzigen. Instemmingsrecht heeft vaak betrekking op regelingen die niet in de cao zijn vastgelegd.

Meer weten over de medezeggenschap?

Heb je vragen over de medezeggenschap binnen NWO of wil je een keer een vergadering bijwonen? Stuur dan een e-mail naar Sanne Prins, ambtelijk secretaris van de COR NWO en GOR NWO‑I. Ook kun je je zo aanmelden voor de mailinglist van de GOR NWO-I en COR NWO. Je ontvangt dan de agenda's en vastgestelde notulen van de interne vergaderingen en van de overlegvergaderingen met de bestuurder.

OR bureau NWO-I (ORB): ORB@nwo-i.nl

GOR NWO-I: GORnwoi@nwo.nl

COR NWO: COR@nwo.nl

Confidental Infomation