Print deze pagina

Geboorteverlof voor de partner

Met ingang van 1 januari 2019 was het geboorteverlof (kraamverlof) bij bevalling voor de partner al uitgebreid. Met ingang van 1 juli 2020 is daar aanvullend geboorteverlof voor de partner bijgekomen.

Geboorteverlof

Het verlof bij bevalling voor de partner bedraagt één keer de arbeidsduur per week. Dit verlof is volledig betaald en wordt conform de wens van de medewerker opgenomen binnen vier weken vanaf de dag van de bevalling.

Aanvullend geboorteverlof voor de partner

De medewerker heeft sinds 1 juli 2020 bij de bevalling van de echtgenote of relatiepartner recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof, op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is dat de werknemer het geboorteverlof zoals hierboven staat genoemd heeft opgenomen. Dit verlof is onbezoldigd. De werknemer kan hiervoor een uitkering van het UWV ontvangen. De uitkering bedraagt ten hoogste 70 procent van het maximumdagloon. Dit verlof wordt in hele weken aangevraagd. Op verzoek kan het verlof over een langere periode dan vijf weken worden verspreid.

Neem voor meer informatie of voor het doen van een aanvraag contact op met je P&O-afdeling.

Zie ook artikel 5.12 van de cao 2022-2023

 

Confidental Infomation