Print deze pagina

NWO-instituten

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, heet voluit de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten en is een zelfstandige stichting behorende bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO-I beheert negen nationale onderzoeksinstituten: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. NWO-I is werkgever voor de ruim 1.900 medewerkers van de negen instituten, het bureau NWO-I en de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW). De NWO-instituten vervullen nationale en internationale rollen. NWO-instituten zijn nationaal expertisecentrum; kraamkamer voor wetenschappelijke vernieuwing; kweekvijver voor talent; verbinder in nationaal en internationaal onderzoek; of ontwikkelaar, beheerder en enabler van grote infrastructuur of grote datasets.

Het onderzoek aan de NWO-instituten is gedreven door nieuwsgierigheid en maatschappelijke uitdagingen. Wetenschappelijke en maatschappelijke vragen die van nationaal strategisch belang zijn, vereisen onderzoek met langjarig commitment en bundeling van multidisciplinaire expertise en faciliteiten. Door dat onderzoek grensverleggend, integer en excellent uit te voeren, toegankelijk te maken en uit te dragen, realiseren NWO-instituten kennis en oplossingen met wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

NWO-instituten 

  • AMOLF Physics of functional complex matter
  • ARCNL Advanced Research Center for Nanolithography
  • ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy
  • CWI Centrum Wiskunde & Informatica
  • DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research
  • Nikhef  Nationaal instituut voor subatomaire fysica
  • NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
  • NSCR Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
  • SRON Netherlands Institute for Space Research