Print deze pagina

NWO-instituut NSCR: Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Het NSCR, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, is één van de instituten van NWO-I.

Het NSCR doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving. Ons onderzoek is inhoudelijk vernieuwend, methodologisch state-of-the-art en levert een bijdrage aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken op het terrein van veiligheid en justitie.

Het NSCR beweegt zich op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid. We richten ons op traditionele en nieuwe vormen van criminaliteit, waarbij we bestaande theorieën op de proef stellen en nieuwe onderzoeksinstrumenten ontwikkelen.

Om relevant te blijven binnen het (inter)nationale wetenschappelijk onderzoek, stellen we onszelf de volgende doelen:

  • Het NSCR bestudeert fundamenteel en interdisciplinair de wisselwerking tussen criminaliteit en rechtshandhaving, met het accent op longitudinaal onderzoek.
  • Het NSCR verricht zelfstandig en in samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen wetenschappelijk onderzoek en publiceert daarover in wetenschappelijke media.
  • Het NSCR ontwikkelt in samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen een nationaal en internationaal netwerk van onderzoekers, door het organiseren van congressen, seminars, symposia, workshops en colleges.
  • Het NSCR speelt nationaal en internationaal een actieve rol in de wetenschappelijke en publieke meningsvorming.
  • Het NSCR leidt jonge onderzoekers op.

Het NSCR is gevestigd in Amsterdam en werkt samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het Amsterdam Law and Behavior instituut (A-LAB).

Interim-directeur NSCR
Prof.dr. Peter van der Laan 
 
Hoofd communicatie NSCR
Koosje Heurter

Contactgegevens
NSCR
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
Postbus 71304
1008 BH  Amsterdam
(020) 598 52 39
nscr@nscr.nl
Bezoekadres:
De Boelelaan 1077
(ingang via Buitenveldertselaan)
1081 HV  Amsterdam

Website
www.nscr.nl

Youtube