Banner PKI

Privacy

Volgt binnenkort.

Kennisveiligheid

Wat is kennisveiligheid?

Bij kennisveiligheid gaat het in de eerste plaats om ongewenste overdracht van gevoelige kennis en technologie. Overdracht is ongewenst als deze de nationale veiligheid of concurrentiekracht van ons land (onnodig ongewenst of te ernstig) aantast. Daarnaast gaat het bij kennisveiligheid om heimelijke beïnvloeding van onderwijs en onderzoek door andere staten. Deze inmenging brengt de academische vrijheid en de sociale veiligheid bij onderzoekinstellingen in gevaar. Ook gaat het om ethische kwesties die een rol kunnen spelen bij samenwerking met landen die de grondrechten uit onder meer het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, en het Handvest van de Grondrechten van de EU niet respecteren.

Visie NWO-I op kennisveiligheid

NWO-I wil dat het onderzoek bij NWO-I op een veilige manier en ook in een veilige omgeving plaatsvindt. Op een veilige manier betekent niet alleen dat bij het doen van het onderzoek de academische kernwaarden van integriteit en onafhankelijkheid gerespecteerd worden, maar ook dat de onderzoeksresultaten, waar mogelijk, kunnen worden gedeeld in het kader van Open Science. In een veilige omgeving betekent dat de onderzoekers en medewerkers zich vrij en gerespecteerd voelen om optimaal bij te dragen aan het onderzoek. Kennisveiligheidsbeleid is erop gericht om onderzoekssamenwerking in een veilige omgeving te laten plaatsvinden, de kroonjuwelen te beschermen tegen ongewenste overdracht en de wetenschappelijke integriteit en academische vrijheid te waarborgen.

De activiteiten met betrekking tot kennisveiligheid richten zich op drie onderdelen:

  1. Bewustwording van de noodzaak om de 'kroonjuwelen' en academische waarden te beschermen.
  2. Veilige inrichting van de organisatie.
  3. Beschermingsmaatregelen

Doel van het kennisveiligheidsbeleid

Veilige inrichting van de organisatie en gedragsverandering en bewustwording in alle lagen van NWO-I en bij alle medewerkers, zodat risico op ongewenste kennisoverdracht en heimelijke beïnvloeding tot aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht, op een wijze die past bij de in het betreffende instituut aanwezige kennis en de daaraan gerelateerde risico's.

Raakvlakken

Kennisveiligheidsbeleid gaat niet alleen over onderzoek, maar raakt bij de implementatie ook aan bedrijfsvoe­ringprocessen als: ICT (cybersecurity, informatiemanagement en business intelligence), Personeels­zaken, Facili­tair bedrijf (fysieke instituutsbeveiliging: pasjessysteem) en Compliance (juridische) kaders.

Informatiebeveiliging

Volgt binnenkort.

Recent nieuws

Meer nieuws
Confidental Infomation