Print deze pagina

Werken met lasers

Het werken met lasers heeft een potentieel risico. Bijna alle lasers in ons laboratorium vallen onder klasse IV: de hoogvermogen lasers. Deze lasers zijn het gevaarlijkst. Een veilige werkomgeving vereist training en discipline.
  • Een laserbundel in het oog kan (gedeeltelijke) blindheid veroorzaken en op de huid lelijke (onderhuidse) brandplekken geven. Laserkleurstoffen (dye) zijn vaak kankerverwekkend en het onderhoud van de lasers brengt elektriciteitsrisico's me

    Lees verder
  • Werken met een laser mag alleen na toestemming van de laserveiligheidsdeskundige en na het volgen van een interne training en instructie. Stel je op de hoogte van de lokale veiligheidsregels.

    Lees verder
Confidental Infomation