Print deze pagina

Werken met lasers

Het werken met lasers heeft een potentieel risico. Bijna alle lasers in ons laboratorium vallen onder klasse IV: de hoogvermogen lasers. Deze lasers zijn het gevaarlijkst. Een veilige werkomgeving vereist training en discipline.

Wat zijn de risico's?

Een laserbundel in het oog kan (gedeeltelijke) blindheid veroorzaken en op de huid lelijke (onderhuidse) brandplekken geven. Laserkleurstoffen (dye) zijn vaak kankerverwekkend en het onderhoud van de lasers brengt elektriciteitsrisico's met zich mee.

Risico's van het laserlicht

Zowel de directe als gereflecteerde lichtbundel kunnen gevaar opleveren voor het oog en de huid. Lensen en spiegels kunnen de vermogens en energiedichtheid nog verhogen. Voorkom ongelukken door je aan de regels te houden.  

Risico's van toegepaste chemicaliën en gassen

Laserkleurstoffen (dye) zijn vaak kankerverwekkend. Ook de oplosmiddelen die je hierbij gebruikt, kunnen giftig en soms kankerverwekkend zijn. Zie ook: werken met gevaarlijke stoffen en gassen

Risico's van elektriciteit bij lasers

Vooral tijdens onderhoudswerkzaamheden is er verhoogd risico van onder spanning staande delen. Gebruik aardstokken voor het ontladen van grote condensatoren, zie ook: werken met elektriciteit.

Waar moet ik op letten bij werken met een laser?

Werken met een laser mag alleen na toestemming van de laserveiligheidsdeskundige en na het volgen van een interne training en instructie. Stel je op de hoogte van de lokale veiligheidsregels.

Neem in ieder geval de volgende regels in acht:

 • het signaal 'Laser on' betekent verboden toegang;
 • controleer bij iedere nieuwe opstelling samen met de laserveiligheidsdeskundige of de proefopstelling geen gevaar oplevert voor jezelf of anderen;
 • ga na waar de noodschakelaar is;
 • stel de laser niet op ooghoogte op;
 • draag zoveel mogelijk een laserveiligheidsbril, let op het juiste filter;
 • kijk nooit direct in de bundel, ook niet met een laserveiligheidsbril op;
 • scherm alle bundelreflecties af;
 • draag geen reflecterende sieraden;
 • zorg voor voldoende 'beamdumps' om eventuele reflecties te blokkeren;
 • gebruik bij langdurige bundelhandelingen hand- en polsbeschermingen;
 • de toegang van het laserlab is alleen voorbehouden aan laserwerkers. 

Veiligheidsmaatregelen bij het werken met laserchemicaliën en -gassen

 • Bewaar kleurstoffen (zowel het poeder als de opgeloste vorm) uitsluitend in een afgezogen brandwerende kast.
 • Neem alle voorzorgen bij het afwegen en oplossen van de kleurstoffen, mors geen poeders, laat de (opgeloste) kleurstof niet in contact komen met de huid.
 • Houd of maak de weegtoestellen (direct) schoon.
 • Deponeer de gebruikte tissues, kleurstoffen(resten) en gemorste kleurstof in het kleurstoffenafvalvat. Afvoeren als chemisch afval.
 • Zie ook: werken met gevaarlijke stoffen en gassen.
Confidental Infomation