Print deze pagina

Arbeidsomstandigheden voor medewerkers NWO-I

NWO-I vindt de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn voor haar medewerkers erg belangrijk. Het is een gezamenlijke taak van werkgever én werknemer om te zorgen voor veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek.

NWO-I streeft met het Arbobeleid de volgende doelen na.

  • Het optimaliseren van veiligheid en bescherming van de gezondheid van alle medewerkers, gasten, stagiaires en bezoekers.
  • Het zo veilig en gezond mogelijk omgaan met de opgestelde installaties, apparatuur, machines en goederen.
  • Het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting ten gevolge van het werk (te hoge werkdruk, pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld).

Veiligheidsvoorschriften

Bij aanvang van je werkzaamheden krijg je van je leidinggevende voorlichting over veilig en gezond werken op je werkplek. Vraag hiernaar als dit niet gebeurt. Je kunt ook terecht bij de lokale Arbocoördinator (zie hieronder) en algemene vragen kun je stellen via info@nwo-i.nl
 
Daarnaast heeft NWO-I veiligheidsinformatie voor verschillende soorten werkzaamheden samengesteld. Zie hiervoor de onderwerpen in het menu links.

Werk en klachten

In het menu Werk en gedrag vind je meer informatie over  de Gedragscode en vertrouwenspersonen NWO-I, de klokkenluidersregeling, het individueel klachtrecht en wetenschappelijke integriteit. 

Meer informatie

Voor vragen over Arbozaken kun je contact opnemen met je leidinggevende. Werk je bij een van de NWO-instituten of bureau NWO-I, dan kun je contact opnemen met:

Werk je bij een universitaire werkgroep (BUW), dan kun je contact opnemen met de Arbocoördinator bij je faculteit.
Algemene en overige vragen kun je mailen naar Sjoerd Wouda

Confidental Infomation