Print deze pagina

Arbeidsomstandigheden voor medewerkers NWO-I

NWO-I vindt de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn voor haar medewerkers erg belangrijk. Het is een gezamenlijke taak van de werkgever én de werknemer om te zorgen voor veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek.

NWO-I streeft met het arbobeleid de volgende doelen na:

  • het optimaliseren van veiligheid en bescherming van de gezondheid van alle medewerkers, gasten, stagiaires en bezoekers;
  • het zo veilig en gezond mogelijk omgaan met de opgestelde installaties, apparatuur, machines en goederen;
  • het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting ten gevolge van het werk (te hoge werkdruk, pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld).

Veiligheidsvoorschriften
Bij aanvang van uw werkzaamheden krijgt u van uw leidinggevende voorlichting over veilig en gezond werken op uw werkplek. Vraag hiernaar als dit niet gebeurt. U kunt ook terecht bij de lokale arbocoördinator en algemene vragen kunt u stellen via info-nwoi@nwo.nl
 
Daarnaast heeft NWO-I veiligheidsinformatie voor verschillende soorten werkzaamheden samengesteld. Zie hiervoor de onderwerpen in het uitklapmenu links.
Als u bij ons in dienst komt, krijgt u het boekje Veiligheidsvoorschriften en tips voor veilig werken. Hiernaast kunt u dit boekje ook downloaden.

Meer informatie
Voor vragen over arbozaken kunt u contact opnemen met uw leidinggevende. Als u bij een van de NWO-instituten werkt, of bij bureau NWO-I, kunt u contact opnemen met:

Als u bij een universitaire werkgroep werkt bij een universiteit, kunt u contact opnemen met de arbocoördinator bij uw faculteit. Voor algemene en overige vragen, kunt je je vragen stellen via info-nwoi@nwo.nl.