Print deze pagina

Salarisplanning/-strook en arbeidscontract

Salarisplanning

NWO-I betaalt uw salaris rond de 24e van iedere maand. De afdeling P&O NWO-I verwerkt in principe wijzigingen, die uiterlijk de eerste van de maand zijn binnengekomen, nog in dezelfde maand. Geeft u wijzigingen in uw adres, IBAN, declaraties studiekosten en dergelijke dus zo snel mogelijk door.

Salarisstrook

In de bijlage vindt u een beknopte toelichting op de salarisstrook. Deze toelichting gaat in op de meest voorkomende gegevens. Elke maand wordt een bepaald bedrag aan vakantiegeld toegekend dat u één keer per jaar in mei als eenmalige betaling ontvangt, of wanneer uw arbeidscontract wordt beëindigd. Ook wordt maandelijks een bepaald bedrag aan eindejaarsuitkering toegekend dat u in één keer per jaar in december als eenmalige betaling ontvangt, of wanneer uw arbeidscontract wordt beëindigd.

Arbeidscontract en salaris

Bij indiensttreding gaat NWO-I een schriftelijk arbeidscontract met u aan. Dit arbeidscontract ontvangt u in tweevoud, waarbij u wordt gevraagd één exemplaar ondertekend te retourneren. Gewoonlijk wordt u daarnaast gevraagd om andere documenten te verstrekken (zoals een kopie van een identiteitsbewijs, een kopie van de relevante diploma etc.).

Of er wel of geen sprake is van een jaarlijkse salarisverhoging hangt af van de trede van de salarisschaal bij indiensttreding. Zolang de hoogste trede van de salarisschaal niet is bereikt, zal bij goed functioneren een jaarlijkse salarisverhoging worden toegepast. Deze verhoging gaat in op de eerste van de maand waarin u destijds in dienst bent getreden.

Uw leidinggevende zal elk jaar een formeel gesprek (zie gesprekscycli op deze website) met u voeren. Uw leidinggevende dient een kopie van de verslaglegging van dit gesprek te verstrekken aan uw P&O afdeling.

Contact

Afdeling salarisadministratie NWO-I: S-unit@nwo.nl.