Print deze pagina

Salaris en arbeidscontract

Salarisplanning

NWO-I betaalt je salaris rond de 24e van iedere maand. De afdeling P&O NWO-I verwerkt in principe wijzigingen, die uiterlijk de eerste van de maand zijn binnengekomen, in dezelfde maand. Geef wijzigingen in adres, IBAN, declaraties studiekosten en dergelijke dus zo snel mogelijk door.

Salaristabel

Kijk hier voor de recente tabel.

Arbeidscontract en salaris

Bij indiensttreding gaat NWO-I een schriftelijke arbeidsovereenkomst met je aan. Dit arbeidscontract ontvang je in tweevoud, waarbij je wordt gevraagd één exemplaar ondertekend te retourneren. Gewoonlijk word je daarnaast gevraagd andere documenten te verstrekken, zoals een kopie van een identiteitsbewijs en een kopie van relevante diploma's.

Of er wel of geen sprake is van een jaarlijkse salarisverhoging hangt af van de trede van de salarisschaal bij indiensttreding. Zolang de hoogste trede van de salarisschaal niet is bereikt, zal bij goed functioneren een jaarlijkse salarisverhoging worden toegepast. Deze verhoging gaat in op de eerste van de maand waarin je destijds in dienst bent getreden.

Je leidinggevende zal elk jaar een formeel gesprek (zie gesprekscycli op deze website) met je voeren. Je leidinggevende dient een kopie van de verslaglegging van dit gesprek te verstrekken aan je P&O-afdeling.

Contact

Salarisadministratie NWO-I

Confidental Infomation