Print deze pagina

P&O-nieuws

Op deze pagina is een overzicht van P&O-nieuws voor alle medewerkers van NWO-I.

 1. Groepsfoto van de vrouwelijke wetenschappers van het CWI, die op 8 maart bij elkaar kwamen voor een lunchbijeenkomst op het Science Park in Amsterdam. Credits: CWI

  Internationale Vrouwendag bij NWO-I

  Op 8 maart stonden we bij NWO-I stil bij Internationale Vrouwendag. Een dag die wereldwijd de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen viert en aandacht vraagt voor gendergelijkheid en vrouwenrechten. Het is een dag om de...

 2. Definitief akkoord cao 2023-2024

  Op 28 juli bereikten de WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV Onderwijs en AOb een definitief cao-akkoord, Cao-OI 2023-2024. De achterban reageerde positief op het onderhandelingsresultaat van 6 juli....

 3. Onderhandelingsresultaat cao 2023-2024

  De WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV Onderwijs en AOb hebben op 6 juli 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Onderzoekinstellingen. De vorige cao (Cao-OI 2022-2023) liep af op 30 juni 2023. In deze cao was...

 4. Cao-onderhandelingen officieel gestart

  Op 31 mei startten partijen de cao-onderhandelingen over een nieuwe cao voor de onderzoeksinstellingen. Partijen zijn de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI), waar NWO, NWO-I en de KB lid van zijn en de werknemersorganisaties AOb, CNV...

 5. NWO kijkt terug op succesvol Pride event

  Op maandag 8 mei vond bij SRON in Leiden een Pride meeting plaats voor alle NWO- en NWO-I-medewerkers. Maar liefst 40 mensen bezochten het LHBTI+* event, dat werd voorgezeten door Annemieke Beers (instituutsmanager SRON) en Léon Ouwerkerk (hoofd...

 6. Akkoord nieuwe uitvoeringsregelingen 2023 - 2025

  De afgelopen maanden hebben de onderhandeldelegaties van de COR en de werkgevers NWO en NWO-I hard gewerkt aan het overeenkomen van nieuwe uitvoeringsregelingen (UVR). Kernthema’s waren duurzaamheid, inflatie en diversiteit en inclusie....

 7. NWO hangt regenboogvlag uit voor Coming-Outdag

  Column Léon Ouwerkerk: "Een veilige werkomgeving ontstaat niet vanzelf, zelfs niet daar waar slimme mensen werken". Op dinsdag 11 oktober vindt Coming-Outdag plaats, een dag die aandacht besteedt aan het moment dat...

 8. Henk Tamsma

  Henk Tamsma is nieuw Hoofd P&O NWO-I

  Meer met en voor elkaar betekenen. Het MT van NWO-I heeft Henk Tamsma benoemd tot Hoofd P&O NWO-I. Hij gaat in deze rol nauw samenwerken met de P&O-managers van de NWO-instituten en is leidinggevende van de P&O-collega's van...

 9. Definitief akkoord cao 2022-2023

  Cao voor anderhalf jaar met 6 procent salarisverhoging definitief akkoord De WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV Onderwijs en AOb hebben op 21 juli 2022 het eerder bereikte onderhandelaarsakkoord over een nieuwe Cao...

 10. Vernieuwd personeelssysteem voor NWO-I

  NWO-I voert binnenkort een nieuw personeelssysteem in: Youforce. In dit systeem zullen de negen NWO-instituten en bureau NWO-I hun P&O-werkprocessen harmoniseren, wat zal leiden tot één ondersteunend personeelssysteem voor alle...

 11. Voortgang cao-onderhandelingen

  Op 16 februari zijn partijen de cao-onderhandelingen gestart over een nieuwe cao voor de onderzoeksinstellingen. Partijen zijn de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI), waar NWO, NWO-I en de KB lid van zijn en de werknemersorganisaties...

 12. Vergoeding reis- en thuiswerkkosten ongewijzigd

  NWO-I hanteert een vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer en thuiswerkkosten. Deze blijft vooralsnog tot 1 juli 2022 ongewijzigd. Ook als de overheid besluit om het advies om thuiswerken op te heffen, blijft de vergoeding vooralsnog...

 13. NWO viert … Diversity Day

  Diversity Day is een dag van verbondenheid, waarin we laten we zien dat een mix van mensen met een verschil in culturele afkomst, seksuele oriëntatie, leeftijd, gender of arbeidsvermogen positief is. Mét ruimte voor verschil; alleen dan kunnen we...

 14. Nieuwe cao 2021

  Loonsverhoging, geboorteverlof en rouwverlof zijn belangrijke onderwerpen in de nieuwe Cao Onderzoekinstellingen 2021. De Werkgeversvereniging onderzoekinstellingen (WVOI) en werknemersorganisaties FNV, CNV Overheid en AOb hebben daarover op 24...

 15. Onderhandelaarsakkoord cao 2021

  De WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV Overheid en AOb hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Onderzoekinstellingen voor 2021. In het akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over loonsverhoging, geboorteverlof en...

 16. P&O-highlight: gericht verlof voor specifieke redenen

  Als werknemer wil je gedurende je hele loopbaan en in verschillende fases van je leven op een gemotiveerde manier je werk doen. Je bent daarin zelf verantwoordelijk voor je ontwikkeling en inzetbaarheid. NWO-I zal je daar als werkgever in...

 17. P&O-highlight: opleiding en professionele ontwikkeling

  NWO-I vindt het belangrijk dat je als werknemer gedurende je hele loopbaan en in verschillende levensfases op een gekwalificeerde en gemotiveerde manier kunt werken. Professionele en persoonlijke ontwikkeling en opleiding is daarbij essentieel om...

 18. Maak optimaal gebruik van je verlofuren

  In hoofdstuk 5 'Vakantie en verlof' van onze Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) staat dat een werknemer met een volledige arbeidsduur (38 uur) en een volledige werkweek (40 uur) per kalenderjaar recht heeft op 338 uur vakantieverlof met behoud van...

 19. Uitbetaling vakbondscontributie via AVOM

  NWO-I-werknemers die lid zijn van een vakbond hebben de mogelijkheid om de vakbondscontributie op het brutosalaris in te laten houden en datzelfde bedrag (netto) uit te laten betalen. Dit is gebaseerd op de ...

 20. Geboorteverlof voor de partner

  Met ingang van 1 januari 2019 was het geboorteverlof (kraamverlof) bij bevalling voor de partner al uitgebreid. Met ingang van 1 juli 2020 is daar aanvullend geboorteverlof voor de partner bijgekomen....

 21. Maatregelen coronavirus

  NWO-I volgt de berichten over het coronavirus nauwlettend en neemt de adviezen van de overheid rond corona over. Hier staan relevante updates die gelden voor alle medewerkers van NWO-I. De uitwerking van deze maatregelen kan lokaal...

 22. Wijzigingen regeling woon-werkverkeer per 1 juli 2020

  Zoals bekend bevat onze Uitvoeringsregeling (UVR) een gewijzigde reiskostenregeling woon-werk die per 1 juli 2020 ingaat. Deze regeling richt zich op het stimuleren van duurzaam reizen. Door de huidige coronacrisis is het echter geen goed moment...

 23. Definitief cao-akkoord

  Op 6 maart hebben cao-partijen het op 4 februari 2020 gesloten onderhandelaarsakkoord over de nieuwe Cao-Onderzoekinstellingen 2020 omgezet in een definitief akkoord....

 24. Onderhandelaarsakkoord cao

  Op 4 februari is er tussen de WVOI en de vakbonden een onderhandelaarsakkoord cao gesloten. De volgende afspraken zijn gemaakt....

 25. NWO werkt aan gendergelijkheid

  NWO voert een diversiteitsbeleid met nadruk op gendergelijkheid. Een concreet voorbeeld is de ondertekening van Gender Equality Plans door vier NWO-instituten tijdens Physics@Veldhoven 22 januari 2018. De plannen beschrijven duidelijke acties en...

 26. Definitief akkoord over cao 2018-2019

  Het salaris gaat dit jaar omhoog met 2 en in 2019 met 2,4 procent, en het wordt mogelijk om de werktijd tijdelijk te verminderen. Dat staat in het definitieve akkoord over de cao-onderzoeksinstellingen 2018-2019....

 27. Onderhandelaarsakkoord cao 2018-2019

  Op 12 februari hebben de werkgevers verenigd in de WVOI (NWO, NWO-I en KB) met de werknemersorganisaties een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao, ingaande op 1 januari 2018 en met een looptijd van twee jaar. Hieronder de...

Confidental Infomation