Print deze pagina

P&O-nieuws

Op deze pagina is een overzicht van P&O-nieuws voor alle medewerkers van NWO-I.

 1. Uitbetaling vakbondscontributie via AVOM

  NWO-I-werknemers die lid zijn van een vakbond hebben de mogelijkheid om de vakbondscontributie op het brutosalaris in te laten houden en datzelfde bedrag (netto) uit te laten betalen. Dit is gebaseerd op de ...

 2. Geboorteverlof voor de partner

  Met ingang van 1 januari 2019 was het geboorteverlof (kraamverlof) bij bevalling voor de partner al uitgebreid. Met ingang van 1 juli 2020 is daar aanvullend geboorteverlof voor de partner bijgekomen....

 3. Maatregelen coronavirus

  NWO-I volgt de berichten over het coronavirus nauwlettend en neemt de adviezen van de overheid rond corona over. Hier staan relevante updates die gelden voor alle medewerkers van NWO-I. De uitwerking van deze maatregelen kan lokaal...

 4. Wijzigingen regeling woon-werkverkeer per 1 juli 2020

  Zoals bekend bevat onze Uitvoeringsregeling (UVR) een gewijzigde reiskostenregeling woon-werk die per 1 juli 2020 ingaat. Deze regeling richt zich op het stimuleren van duurzaam reizen. Door de huidige coronacrisis is het echter geen goed moment...

 5. Definitief cao-akkoord

  Op 6 maart hebben cao-partijen het op 4 februari 2020 gesloten onderhandelaarsakkoord over de nieuwe Cao-Onderzoekinstellingen 2020 omgezet in een definitief akkoord....

 6. Onderhandelaarsakkoord cao

  Op 4 februari is er tussen de WVOI en de vakbonden een onderhandelaarsakkoord cao gesloten. De volgende afspraken zijn gemaakt....

 7. NWO werkt aan gendergelijkheid

  NWO voert een diversiteitsbeleid met nadruk op gendergelijkheid. Een concreet voorbeeld is de ondertekening van Gender Equality Plans door vier NWO-instituten tijdens Physics@Veldhoven 22 januari 2018. De plannen beschrijven duidelijke acties en...

 8. Definitief akkoord over cao 2018-2019

  Het salaris gaat dit jaar omhoog met 2 en in 2019 met 2,4 procent, en het wordt mogelijk om de werktijd tijdelijk te verminderen. Dat staat in het definitieve akkoord over de cao-onderzoeksinstellingen 2018-2019....

 9. Onderhandelaarsakkoord cao 2018-2019

  Op 12 februari hebben de werkgevers verenigd in de WVOI (NWO, NWO-I en KB) met de werknemersorganisaties een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao, ingaande op 1 januari 2018 en met een looptijd van twee jaar. Hieronder de...