Print deze pagina

Zwangerschap en werken bij NWO-I

Heb je als man of vrouw een kinderwens? Ben je zwanger?
Geef je borstvoeding?

Wees je dan bewust van mogelijke risico's die sommige werkzaamheden met zich mee kunnen brengen.

Je leidinggevende is verplicht om ervoor te zorgen dat er tijdens het werk zo weinig mogelijk risico's zijn voor jou en je (ongeboren) kind. Samen met je leidinggevende kun je uitzoeken welke werkzaamheden in je takenpakket een risico kunnen vormen. Het beste kun je ook met je leidinggevende afspreken welke maatregelen er genomen kunnen worden om deze risico's zo laag mogelijk te houden. Doe dit tijdig. Op deze manier kun je toch gewoon je werk doen zonder schuldgevoelens naar je leidinggevende toe of zorgen om je (ongeboren) kind.
Het is belangrijk om te weten welke werkzaamheden voor jou en je (ongeboren) kind een risico kunnen vormen. Hieronder een kort overzicht.

Kinderwens voor mannen en vrouwen

Sommige gevaarlijke stoffen kunnen nadelig zijn voor de vorming of kwaliteit van eicellen van vrouwen en zaadcellen van mannen. Deze stoffen worden aangeduid met 'Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden'. Als je een kinderwens hebt, kun je met je leidinggevende afspreken dat je extra voorzorgen wilt nemen, zodat je niet aan deze stoffen wordt blootgesteld.

Zwanger

Ga met je leidinggevende na welke maatregelen nodig zijn om gedurende je zwangerschap zo veilig en gezond mogelijk te werken. Dit geldt voor zowel jezelf als het ongeboren kind. Werk je met gevaarlijke stoffen, stel je op de hoogte of deze stoffen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind (de zogenaamde reproductietoxische stoffen). Maar ook radioactieve, kankerverwekkende en mutagene stoffen en sommige organische oplosmiddelen kunnen een risico vormen. Andere risico's voor de zwangerschap zijn stress, trillingen, magneetvelden en (ultrasoon) geluid. Vul voor jezelf de checklist in als richtlijn voor de bespreking met je leidinggevende.

Bijzondere arbeidsvoorwaarden

Wanneer je zwanger bent, heb je recht op extra rusttijden. Tijdens de zwangerschap heb je ook het recht om onder werktijd zwangerschapsonderzoek te laten doen. Meer informatie over je rechten en plichten tijdens de zwangerschap en het zwangerschapsverlof vind je in deze handreiking.

Na de zwangerschap

Na je zwangerschapsverlof heb je het recht om borstvoeding te geven of te kolven tot negen maanden na de bevalling. Je leidinggevende stelt hiervoor de nodige tijd en een een schone, rustige en van binnen afsluitbare ruimte ter beschikking. Tot zes maanden na de bevalling mag je extra pauzes aanvragen. Als je borstvoeding geeft, moet je voorzichtig zijn met bepaalde chemicaliën.

Meer informatie

Wil je weten meer weten over zwangerschap en werk? Kijk op onderstaande websites. Voor vragen kun je ook terecht bij je arbocoördinator of personeelsfunctionaris.
Werkomstandigheden tijdens je zwangerschap
SER
Overheid.nl

Confidental Infomation