Print deze pagina

Zwangerschap en werken bij NWO-I

Heeft u als man of vrouw een kinderwens? Bent u zwanger? Geeft u borstvoeding?

Heeft u een kinderwens, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Wees u dan bewust van mogelijke risico's die sommige werkzaamheden met zich mee kunnen brengen.

Uw leidinggevende is verplicht om ervoor te zorgen dat er tijdens het werk zo weinig mogelijk risico's zijn voor u en uw (ongeboren) kind. Samen met uw leidinggevende kunt u uitzoeken welke werkzaamheden in uw takenpakket een risico kunnen vormen. Het beste kunt u ook met uw leidinggevende afspreken welke maatregelen er genomen kunnen worden om deze risico's zo laag mogelijk te houden. Doe dit tijdig. Op deze manier kunt u toch gewoon uw werk doen zonder schuldgevoelens naar uw leidinggevende toe of zorgen om uw (ongeboren) kind.
Het is belangrijk om te weten welke werkzaamheden voor u en uw (ongeboren) kind een risico kunnen vormen. Hieronder een kort overzicht.

Kinderwens voor mannen en vrouwen
Sommige gevaarlijke stoffen kunnen nadelig zijn voor de vorming of kwaliteit van eicellen van vrouwen en zaadcellen van mannen. Deze stoffen worden aangeduid met 'Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden'. Als u een kinderwens heeft, kunt u met uw leidinggevende afspreken dat u extra voorzorgen wilt nemen, zodat u niet aan deze stoffen wordt blootgesteld.

Zwanger
Ga met uw leidinggevende na welke maatregelen nodig zijn om gedurende uw zwangerschap zo veilig en gezond mogelijk te werken. Dit geldt voor zowel uzelf als het ongeboren kind. Werkt u met gevaarlijke stoffen, stelt u zich op de hoogte of deze stoffen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind (de zogenaamde reproductietoxische stoffen). Maar ook radioactieve, kankerverwekkende en mutagene stoffen en sommige organische oplosmiddelen kunnen een risico vormen. Andere risico's voor de zwangerschap zijn stress, trillingen, magneetvelden en (ultrasoon) geluid. Vul voor uzelf de checklist in als richtlijn voor de bespreking met uw leidinggevende.

Bijzondere arbeidsvoorwaarden tijdens en na de zwangerschap
Als u zwanger bent heeft u recht op extra rusttijden. De eerste maanden na de zwangerschap heeft u tijdens het werk beperkt recht op extra rusttijden en mag u kolven of borstvoeding geven. Hiervoor stelt de leidinggevende een schone, rustige en van binnen afsluitbare ruimte ter beschikking. Tijdens de zwangerschap heeft u ook het recht om onder werktijd zwangerschapsonderzoek te laten doen. Waar u recht op heeft, vindt u in bijgaande handreiking. Als u borstvoeding geeft, moet u ook voorzichtig zijn met sommige chemicaliën. Zie hiervoor de bovengenoemde checklist.

Meer informatie
Wilt u weten meer weten over zwangerschap en werk? Kijk op onderstaande websites. Voor vragen kunt u ook terecht bij uw Arbocoördinator of personeelsfunctionaris.
Werkomstandigheden tijdens je zwangerschap
SER
Overheid.nl