Print deze pagina

Functiewaardering

De inschaling van jou als NWO-I-werknemer is onder andere afhankelijk van je functie. De Cao-OI schrijft: "van de aard en het niveau van de functie".
In de praktijk betekent dit dat voor elke functie een beschrijving geldt en dat er bij elke functie(beschrijving) op een voorgeschreven manier een functieniveau wordt bepaald. Het functieniveau is een salarisschaal. Het is de salarisschaal waarin NWO-I iemand inschaalt die de functie volledig uitvoert.

Het bepalen van het niveau, de zogenaamde functiewaarderingsmethodiek, is bij NWO-I sinds 1 juli 2003 gebaseerd op de Functieniveaumatrix (FNM).

Je kunt inzage krijgen in de FNM, in de referentiefuncties die er deel van uitmaken en in het in 2019 vastgestelde functieboek voor functies bij NWO-D, bureau NWO-I en bedrijfsvoeringsfuncties bij de instituten. Dit kan via de P&O-afdelingen van de instituten en bureau NWO-I. 

Indien je het niet eens bent met het op jou van toepassing verklaren van een functiebeschrijving kun je binnen twee weken contact opnemen met je P&O-afdeling voor een gesprek met hen en je leidinggevende hierover. Indien dit gesprek voor jou niet tot een passende oplossing leidt, kun je binnen twee weken na dat gesprek een schriftelijk verzoek tot heroverweging bij je instituutsdirecteur indienen. Na inkennisstelling over de uitkomst van die heroverweging staat voor jou nog de mogelijkheid van het Klachtrecht NWO-I open, zie UVR-11.

Contact

Universitaire werkgroepen (BUW): Ria Wemelsfelder
Bureau NWO-I: Eileen Samshuijzen
Overige locaties: je P&O-afdeling

Confidental Infomation